Home For Our Children Articles Belles-Lettres Dictionary Audio Files Contact Us Svoja.org on Facebook
Our language, our choice, our fate...
Svoja.org » Dictionary
Dictionary
Click to enlarge...

Polish-Podlachian dictionary with a bidirectional search — work in progress.

The button PL-PDL starts the search for those entries that provide translation of the Polish word from the search field into the Podlachian language.

The button PDL-PL starts the search for all the entries that include the Podlachian word from the search field.

* * *

In the search field, you can use * character (asterisk) for a wildcard, for example: ala* (search for words that start with ala...), *tka (search for words that end with ...tka), etc.

Total entries in the dictionary:   20 780

Browse by letter
A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O Ó P Q R S Ś T U V W Y Z Ź Ż
Search for word
Found entries
boleć   II bidováti, smutkováti, žurýtisie; ~ nad nieudanym życiem bidováti (smutkováti, žurýtisie) nad nevdáłym žytióm (žýciom)
bolero   n boléro n
bolesność   f 1. bolúščosť f; 2. smútok m, žurbá f
bolesn|y   1. bolúščy; ~e uderzenie bolúščy vdar; 2. smútny, zažúrany; ~e spojrzenie smútny (zažúrany) póhlad
boleści   pl bóli pl, môcny bôl; chwyciły ją ~ jijiê schvatíli bóli
boleściwy   smútny, žurbôtny
boleść   f žal m, žurbá f, smútok m, bôl m
boleśnie   1. do bólu; ~ zadrapać się drutem kolczastym do bólu vdértisie kolúšćym drótom; 2. žáłosno, žurbôtno, smútno, do bólu; ~ odczuwać czyjąś wzgardę žáłosno (do bólu) odčuváti čyjuś pohárdu
bolid   m bolíd m
Boliwijczyk   m bolivíjeć m
Boliwijka   f bolivíjka f
boliwijski   bolivíjśki
bolszewicki   bolševíćki
bolszewik   m bolševík m
bolszewizacja   f bolševizácija f
bolszewizm   m bolševízm m
bom   m bom m
bomba   f bómba f
bombardier   m bombardír m
bombardować   bombíti, bombarduváti
bombardowanie   n bombiênie n, bombarduvánie n
bombastyczność   f pyšnomóvnosť f
bombastyczny   pyšnomóvny
bombiasty   bombováty
bombka   f bómbka f