Home For Our Children Articles Belles-Lettres Dictionary Audio Files Contact Us Svoja.org on Facebook
Our language, our choice, our fate...
Svoja.org » Dictionary
Dictionary
Click to enlarge...

Polish-Podlachian dictionary with a bidirectional search — work in progress.

The button PL-PDL starts the search for those entries that provide translation of the Polish word from the search field into the Podlachian language.

The button PDL-PL starts the search for all the entries that include the Podlachian word from the search field.

* * *

In the search field, you can use * character (asterisk) for a wildcard, for example: ala* (search for words that start with ala...), *tka (search for words that end with ...tka), etc.

Total entries in the dictionary:   21 043

Browse by letter
A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O Ó P Q R S Ś T U V W Y Z Ź Ż
Search for word
Found entries
bojery   pl bójery pl, regáty na lódi
bojkot   m bojkót m; nawoływać do ~u zaklikáti do bojkótu; ~ wyborów bojkót výboruv
bojkotować   bojkotováti
bojler   m bójler m
bojowiec   m bojôveć m
bojowniczka   f zmahálnicia f; ~ organizacji feministycznej zmahálnicia feministýčnoji organizáciji
bojownik   m zmahálnik m; ~ o wolność zmahálnik za svobódu
bojowość   f bojóvosť f, bojový duch, bojovítosť f
bojowy   bojový; bojovíty
bojówka   f bojôvka f, bojový oddiêł
bojówkarski   bojôvkovy; bojovikóvy
bojówkarz   m bojovík m
bok   m bôk m; spać na prawym ~u spáti na právum bokóvi; odnowić ~i szafy odnovíti bokí šáfy; ~ trójkąta bôk trochkútnika; z ~u zbóku; ◊ coś wyszło komuś ~iem štoś výjšło (výlizło) komuś bókom; brać się za ~i ze śmiechu za bóki brátisie zósmichu; mieć kogoś na ~u miêti kohoś pud bókom; robić ~ami čuť dýchati, býti čuť z dúchom; trzymać się z ~u stojáti zbóku; wziąć się pod ~i uziátisie pud bóki; żarty na ~ perestáń(te) žartováti; žárty na bok
bokiem   bókom; burza przeszła ~ búra projšłá bókom; ustawił się do niego ~ vôn stav do jóho bókom
bokobrody   pl báki pl
boks   m 1. boks m; trenować ~ trenováti boks; uprawiać ~ zajmátisie bóksom; 2. (pomieszczenie) bóks m, stôjło n
bokser   m 1. bókser m; ~ wagi ciężkiej bókser tiážkoji vahí (vahovóji kategóryji); 2. (rasa psa) bókser m
bokserski   boksérśki
boksować   boksováti, boksovátisie, zajmátisie bóksom
boksować się   boksovátisie, zajmátisie bóksom
boksyt   m min. boksýt m
bolączka   f boláčka f, dokúka f, nevyhóda f, trúdnosť f, probléma f
bold   m bold m; przejść z czcionki standardowej na ~ perejtí zo standártnoho šrýftu na bold
bolec   m švóreń m, špiêń m
boleć   I boliêti; boli mnie ręka bolít mniê ruká; bolą mnie twoje słowa bolát mniê tvojiê słová