Home For Our Children Articles Belles-Lettres Dictionary Audio Files Contact Us Svoja.org on Facebook
Our language, our choice, our fate...
Svoja.org » Dictionary
Dictionary
Click to enlarge...

Polish-Podlachian dictionary with a bidirectional search — work in progress.

The button PL-PDL starts the search for those entries that provide translation of the Polish word from the search field into the Podlachian language.

The button PDL-PL starts the search for all the entries that include the Podlachian word from the search field.

* * *

In the search field, you can use * character (asterisk) for a wildcard, for example: ala* (search for words that start with ala...), *tka (search for words that end with ...tka), etc.

Total entries in the dictionary:   19 946

Browse by letter
A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O Ó P Q R S Ś T U V W Y Z Ź Ż
Search for word
Found entries
bogaczka   f boháčka f, bohatýrka f
bogatka   f zool. siníčka f
bogaty   boháty, zamóžny
bogini   f bohínia f
bogobojność   f bohobójaznosť f
bogobojny   bohobójazny
bohater   m 1. hierój m; ~ narodowy nacijonálny hieroj; 2. hierój m, hołôvna persóna (figúra); ~em filmu jest detektyw hierójom (hołôvnoju persónoju) fílmu je detektýv
bohaterka   f 1. hierojínia f; 2. hierojínia f, hołôvna persóna (figúra)
bohaterski   hierójśki
bohaterstwo   n hierójstvo n
bohaterszczyzna   f pokaznóje hierójstvo, hierójstvo napokáz
bohema   f bohéma f
bohemistyka   f bohemístyka f, čéśka filológija
bohomaz   m bohomáz m
boisko   n bojísko n; ~ do piłki nożnej (siatkowej) bojísko do futbółu (volejbółu)
boiskowy   bojískovy
boja   f bója f
bojar   patrz bojarzyn
bojarzyn   m bojáryn m
bojaźliwość   f bojazlívosť f, strachlívosť f, połochlívosť f
bojaźliwy   bojazlívy, strachlívy, połochlívy
bojaźń   f bójaznosť f, strach m, spółoch n
bojer   m bójer m
bojerowiec   m bojerôveć m
bojerowy   bójerovy