Home For Our Children Articles Belles-Lettres Dictionary Audio Files Contact Us Svoja.org on Facebook
Our language, our choice, our fate...
Svoja.org » Dictionary
Dictionary
Click to enlarge...

Polish-Podlachian dictionary with a bidirectional search — work in progress.

The button PL-PDL starts the search for those entries that provide translation of the Polish word from the search field into the Podlachian language.

The button PDL-PL starts the search for all the entries that include the Podlachian word from the search field.

* * *

In the search field, you can use * character (asterisk) for a wildcard, for example: ala* (search for words that start with ala...), *tka (search for words that end with ...tka), etc.

Total entries in the dictionary:   19 603

Browse by letter
A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O Ó P Q R S Ś T U V W Y Z Ź Ż
Search for word
Found entries
bobrowy   bobróvy
bobslej   m bobsléj m
bobslejowy   bobsléjovy
bochen   m velíki bochónok, bochónisko m
bochenek   m bochónok m
bocian   m búsioł m
bociani   búsłovy, buslíny; ~e gniazdo búsłove (buslíne) hnizdó
bocianiątko   n busleniá n, busleniátko n
bociek   m búsioł m, búslik m
boczek   m 1. bočók m; obrócić dziecko na ~ perevernúti ditiá na bočók; 2. (mięso) bóčok m; chudy ~ lubívy bóčok
boczkiem   bočkóm, úkradkom, pótajkom, stichá
boczniak   m viêšanka f
bocznica   f bočnícia f
boczny   bôčny, bokový
boczyć się   na kogoś divítisie skósa na kohoś, kopýliti húby na kohoś
boćwina   patrz botwina
bodaj   1. bodáj, kob; ~byś nogi połamał bodáj (kob) ty nóhi połamáv; 2. choč by, choť by, prynájmi; usłyszeć ~ kilka słów učúti choč by (choť by) kílka słôv; 3. chíba, bodáj, músit; było to ~ w ubiegłym roku siête byłó chíba (bodáj, músit) łóni
bodajże   patrz bodaj
bodną|ć   uboróti; ~ł go byk jóho vboróv byčók
bodziec   m 1. rozdražniálnik m; ~ chemiczny chimíčny rozdražniálnik; 2. pudštúrch m; ~ finansowy finánsovy pudštúrch
bodziszek   m bot. žuravéć m
bogacić   bohátiti, zbohačáti
bogacić się   bohátitisie, zbohacátisie
bogactw|o   n boháctvo n; ~a naturalne naturálny (pryrôdny) boháctva
bogacz   m boháč m, bohatýr m