Home For Our Children Articles Belles-Lettres Dictionary Audio Files Contact Us Svoja.org on Facebook
Our language, our choice, our fate...
Svoja.org » Dictionary
Dictionary
Click to enlarge...

Polish-Podlachian dictionary with a bidirectional search — work in progress.

The button PL-PDL starts the search for those entries that provide translation of the Polish word from the search field into the Podlachian language.

The button PDL-PL starts the search for all the entries that include the Podlachian word from the search field.

* * *

In the search field, you can use * character (asterisk) for a wildcard, for example: ala* (search for words that start with ala...), *tka (search for words that end with ...tka), etc.

Total entries in the dictionary:   20 958

Browse by letter
A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O Ó P Q R S Ś T U V W Y Z Ź Ż
Search for word
Found entries
lab|a   f pot. vôlnicia f; mieć ~ę miêti vôlniciu; praznikováti
labiedzić   nýti; narykáti; žálitisie; płákati
labirynt   m labirýnt m; błudílišče n
labiryntowy   labirýntovy; błudílny
laborant   m laboránt m
laborantka   f laborántka f
laboratorium   n laboratóryja f
laboratoryjny   laboratórny
Lachy:   strachy na ~ pustýje (darémny) pohrózy
lać   ndk 1. liêti; ~ wino do dzbana liêti vinó do zbanká; 2. (o obfitym deszczu) liêti; leje już od rana lijé vže od ránia; 3. liêti; odliváti; ~ dzwony liêti (odliváti) zvoný; 4. pot. (bić) hatíti; łupíti; dubásiti; 4. wulg. stiáti; ◊ ~ w siebie wódkę chvostáti horêłku; dúti horêłku; ~ wodę liêti vodú; šołúšyti; leje jak z cebra lijé, jak z vidrá
lać się   ndk 1. liêtisie; tečý; woda leje się z rynny vodá lijétsie (tečé) z rýnny; pot leje się ciurkiem po plecach pôt tečé ciurkóm po pléčach; 2. pot. hatíti odín odnóho; łupíti odín odnóho; dubásiti odín odnóho
lad|a   I f pryłávok m; stać za ~ą stojáti za pryłávkom
lada   II 1. aby-jakí; kážny; ~ chłopak jej imponuje aby-jakí (kážny) chłópeć jôj imponúje; 2. nebávom; u lubý čas; syn wróci ~ chwila syn vérnetsie nebávom; odpowiedź może nadejść ~ dzień odkáz móže pryjtí v lubý deń
ladaco   m łódyr m; hultáj m
lafirynda   f závołoka f; šlúndra f; rozpútnicia f
lagier   m łáhier m (nimećki koncentracijny)
laguna   f lagúna f
laicki   1. sviêćki; lajíćki; 2. dyletánćki; nefachóvy; amátorśki
laicyzacja   f sekularyzácija f
laik   m dyletánt m; amátor m
lajkonik   m lajkónik m
lak   m lak m
laka   f láka f
lakier   m lákier m
lakierek   m lakieróvany túfel