Home For Our Children Articles Belles-Lettres Dictionary Audio Files Contact Us Svoja.org on Facebook
Our language, our choice, our fate...
Svoja.org » Dictionary
Dictionary
Click to enlarge...

Polish-Podlachian dictionary with a bidirectional search — work in progress.

The button PL-PDL starts the search for those entries that provide translation of the Polish word from the search field into the Podlachian language.

The button PDL-PL starts the search for all the entries that include the Podlachian word from the search field.

* * *

In the search field, you can use * character (asterisk) for a wildcard, for example: ala* (search for words that start with ala...), *tka (search for words that end with ...tka), etc.

Total entries in the dictionary:   19 946

Browse by letter
A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O Ó P Q R S Ś T U V W Y Z Ź Ż
Search for word
Found entries
irytować   ndk rozdražniáti; złováti
irytować się   ndk rozdražniátisie; złovátisie
iskać   ndk šukáti (parazytuv u vołosach, šersti)
iskać się   ndk šukáti v sébe (parazytuv u vołosach, šersti)
iskierka   f ískorka f; ◊ ~ nadzieji ískorka nadiêji
iskra   f ískra f; ◊ ~ boża bóža ískra
iskrownik   m iskrôvnik m
iskrzyć   ndk iskrýti, sýpati ískrami
iskrzyć się   ndk iskrýtisie; ziachotáti; bliščáti
islam   m islám m
islamista   m islamíst m
islamistka   f islamístka f
islamistyczny   islamistýčny
islamizacja   f islamizácija f
islamizm   m islamízm m
islamski   islámśki
Islandczyk   m islándeć m
Islandka   f islándka f
islandzki   islándśki
istnieć   ndk istniêti
istnienie   n istniênie n
istny   ístny; pravdívy; faktýčny
isto|ta   f 1. istóta f; stvorênie n; ~ ludzka lúdśka istóta; ~ rozumna rozúmna istóta; 2. suť f; ístnosť f; ~ rzeczy suť (ístnosť) správy; w ~cie po súti
istotnie   1. istótno; znáčno; 2. faktýčno; naprávdu; rácija; právda
istotny   1. istótny; osnôvny; pudstavóvy; 2. istótny; značny; vážny; 3. pravdivy; ístny