Home For Our Children Articles Belles-Lettres Dictionary Audio Files Contact Us Svoja.org on Facebook Svoja.org on Instagram
Our language, our choice, our fate...
Svoja.org » Dictionary
Dictionary
Click to enlarge...

Polish-Podlachian dictionary with a bidirectional search — work in progress.

The button PL-PDL starts the search for those entries that provide translation of the Polish word from the search field into the Podlachian language.

The button PDL-PL starts the search for all the entries that include the Podlachian word from the search field.

* * *

In the search field, you can use * character (asterisk) for a wildcard, for example: ala* (search for words that start with ala...), *tka (search for words that end with ...tka), etc.

Total entries in the dictionary:   12 247

Browse by letter
A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O Ó P Q R S Ś T U V W Y Z Ź Ż
Search for word
Found entries
gościec   m reumatýzm m
gościn|a   f 1. hostína f; wybrać się do kogoś w ~ę výbratisie do kohóś u hostínu; 2. prytúłok m, prystánok m; udzielić komuś ~y dáti komúś prytúłok (prystánok)
gościniec   m 1. hostíneć m; ~ bity bíty hostíneć; 2. hostíneć m; przywieźć ~ dzieciom pryveztí hostíncia diétiam
gościnnie   1. hostínno; serdéčno; 2. jak hôsť; wykładać ~ na uczelni vykładáti na učélni jak hôsť
gościnność   f hostínnosť f
gościnn|y   1. hostínny; ~e progi hostínny dôm; 2. dla hostí; pokój ~y pókuj dla hostí; ◊ ~y występ hostínny výstup
goś|ć   m 1. hôsť m; 2. klijént m; žýtel m; ~ć w restauracji hôsť (klijént) u restauráciji; ~ć hotelowy hôsť (žýtel) u hoteli; 3. pot. neznakómy m; klijént m; typ m; ◊ być rzadkim ~ciem w domu býti rêdkim hôstiom dóma; nieproszony ~ć nepróšany hôsť; z czym do ~cia kudý tobiê (vam, jim) do jóho
gotować   I ndk 1. kipjatíti; páryti; ~ wodę kipjatíti vódu; ~ mleko kipjatíti (páryti) mołokó; 2. varýti; ~ zupę varýti zúpu; ~ makaron varýti makaróny; ~ obiad varýti obiêd; 3. varýti; býti kúcharom; ~ w hotelu varýti (býti kúcharom) u hotéli
gotować   II ndk hotóviti; šykováti; ~ sobie smutny los hotóviti (šykováti) sobiê smútny los
gotować się   I ndk varýtisie
gotować się   II ndk hotóvitisie; šykovátisie
gotowość   f hotóvosť f
gotowy   hotóvy
gotów   p. gotowy
gotówka   f hotôvka f
gotówkowy   hotôvkovy
gotycki   gotýčny
gotyk   m gótyka f
goździk   m 1. bot. gózdik m; 2. (przyprawa) gózdik m
gór|a   I f 1. horá f; zbocze ~y spach (schił) horê; mieszkać w ~ach žýti v hórach; ~a lodowa lodóva horá; 2. verch m; ~a wieży verch viêžy; w górze przeleciał samolot uvérsi proletiêv samolót; przyjmować gości na górze pryjmáti hostí navérsi; spojrzeć w ~ę hlánuti vverch; z ~ą z líšnim; bôlš jak; bôlš čym; 3. pot. verchí pl; ~a szuka porozumienia ze strajkującymi verchí šukájut zhódy zo strajkújuščymi; 4. (poddasze) horá f; suszyć pranie na górze sušýti pránie na horê; ◊ brać ~ę nad kimś bráti verch nad kimś; być ~ą býti zvérchu; do ~y nogami dohorê nohámi; głowa do ~y! hołová vverch!; ne pádaj dúchom!; ~ą nasi! náše vziałó!; iść w ~ę a) ití vverch; b) (o cenach) pudvyžšátisie, rostí; c) (o temperaturze, ciśnieniu) pudnimátisie; obiecywać złóte ~y obiciáti zołotýje hóry; od ~y do dołu zvérchu donízu; pod ~ę pud horú; traktować kogoś z ~y divítisie na kohóś zvysóka; w ~ę uvérch; pud horú; wojna na górze vujná v verchách; z ~y zhorê; zvérchu;
góra   II pot. ne bôlš jak; maksimálno; miał pięćdziesiąt, ~ sześćdziesiąt lat jomú byłó pjaťdesiát, maksimálno šêsťdesiat liêt
góral   m (mieszkaniec Tatr) gúral m; (mieszkaniec gór na ogół) hóreć m
góralka   f (mieszkanka Tatr) gurálka f; (mieszkanka gór na ogół) horánka f
góralski   gurálśki; hôrśki
górk|a   f 1. (pagórek) hôrka f; zhôrok m; 2. (strych) hôrka f, puddášok m; ◊ mieć pod ~ę płyvstí próti tečénija; miêti problémy
This dictionary is powered by AmDictionary PHP5 Class 1.0.0. Copyright © 2008-2021 Aleksander Maksymiuk