Home For Our Children Articles Belles-Lettres Dictionary Audio Files Contact Us Svoja.org on Facebook
Our language, our choice, our fate...
Svoja.org » Dictionary
Dictionary
Click to enlarge...

Polish-Podlachian dictionary with a bidirectional search — work in progress.

The button PL-PDL starts the search for those entries that provide translation of the Polish word from the search field into the Podlachian language.

The button PDL-PL starts the search for all the entries that include the Podlachian word from the search field.

* * *

In the search field, you can use * character (asterisk) for a wildcard, for example: ala* (search for words that start with ala...), *tka (search for words that end with ...tka), etc.

Total entries in the dictionary:   20 780

Browse by letter
A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O Ó P Q R S Ś T U V W Y Z Ź Ż
Search for word
Found entries
gryźć się   ndk 1. kusáti sébe samóho; 2. hrýztisie; svarýtisie; rodzina się gryzie między sobą simjá hryzétsie (svárytsie) pomíž sobóju; 3. múčytisie; gryzła się brakiem odpowiedzi na list múčyłasie od braku odkázu na piśmó; 4. z czymś ne pasováti do čohóś; krawat gryzł się z koszulą hálštuk ne pasováv do rubáški
grzać   ndk 1. hrêti; ~ wodę na herbatę hrêti vodú na čaj; słońce grzeje sóncie hrêje; 2. pot. (jechać bardzo szybko) dúti, hrêti; 3. pot. (pić alkohol) diážyti; ◊ ani ziębi, ani grzeje coś kogoś ni tépło, ni chółodno od čohóś komuś
grzać się   ndk hrêtisie
grzałka   f hrêłka f
grzaniec   m pudohrête vinó z pryprávoju
grzanka   f hrênka f
grządka   f 1. (w ogródku) hrádka f, zahônčyk m; 2. (dla ptaków) hrádka f
grząski   hrúzki; bahnísty
grzbiet   m 1. chrybét m; pléčy pl; kot wygiął ~ kôt výhnuv chrybét; nosić worki na ~cie nosíti miškí na pléčach; 2. verch m; zadók m; ~ dłoni verch dołóni; ~ książki zadók knížki; 3. (w górach) chrybét m
grzbietow|y   chrybétny; mięśnie ~e chrybétny múskuły; płetwa ~a chrybétny płávnik
grzdyl   m pot. maleniá n; malúta f; hołopúzik m
grzebać   ndk 1. chováti, choroníti; ~ zmarłych chováti (choroníti) pokôjnikuv; 2. hrebstí, hrebstísie; šnýryti; ~ w szafce hrebstí (hrebstísie) v šáfci; ~ w kieszeniach šnýryti po kišéniach
grzebać się   ndk 1. hrebstí, hrebstísie; šnýryti; 2. (guzdrać się) marúditi; póratisie; kópkatisie; kórpatisie
grzebie|ń   m hrébeń m; czesać się ~niem česátisie hrébeniom; koguci ~ń hrébeń piêvnia
grzebyk   m hrebiêńčyk m
grzech   m hrêch m; popełnić ~ zohryšýti; ~ śmiertelny smertélny hrêch; ~ pierworodny peršorôdny hrêch
grzechot   m hrúkot m; brázkot m
grzechotać   ndk hrukotáti, hrukotiêti; brazkotáti, brazkotiêti; baraščáti
grzechotka   f brazkótka f
grzechotnik   m zool. brazkotún m
grzecznie   1. viêtlivo; 2. posłúšno
grzecznościow|y   zvjázany z vymóhami viêtlivosti; zwroty ~e výrazy viêtlivosti
grzecznoś|ć   f 1. viêtlivosť f; 2. posłúha f; wyświadczyć komuś ~ć okazáti komúś posłúhu; ◊ ~ci pl kompliménty pl
grzeczny   1. viêtlivy; 2. posłúšny
grzejnik   m hrêjnik m; obohryválnik m