Hołôvna Svojim diêtium Artykuły Literatura Słovnik Zvukovyje skopy Zvežêteś z nami Svoja.org na Facebook
Svoja mova, svôj vybur, svôj los...
Svoja.org » Słovnik
Słovnik
Natisnuti, kob pobôlšyti...

Pôlśko-pudlaśki słovnik z odvorôtnym pošukom — pracia v rozvitku.

Knopka PL-PDL zapuskaje šukanie tych artykułuv, kotory dajut perekład pôlśkoho słova z pola pošuku na pudlaśku movu.

Knopka PDL-PL zapuskaje šukanie vsiêch artykułuv, u kotorych vystupaje pudlaśkie słovo z pola pošuku.

* * *

U poli pošuku Vy možete vžyvati symbolu * (zôrka) jak mnôhoznačnika, na prykład: ala* (šukati vsiêch słôv, kotory začynajutsie na ala...), *tka (šukati vsiêch słôv, kotory kunčajutsie na ...tka), itd.

Usiê artykuły v słovniku:   22 087

Hlediêti po literach
A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O Ó P Q R S Ś T U V W Y Z Ź Ż
Šukati słova
Znajdiany artykuły
grafomański   grafománśki
grafomaństwo   p. grafomania
grajdołek   m hłuchí kutók; hłuš f
grajek   m amátorśki muzykánt m
gram   m hram m
gramatycznie   hramatýčno, zhôdno z hramátykoju
gramatyczny   hramatýčny, zhôdny z hramátykoju
gramatyk   m hramátyk m
gramatyka   f hramátyka f; ~ języka duńskiego hramátyka dánśkoji movy; ~ opisowa opisálna hramátyka
gramofon   m gramofón m
gramofonowy   gramofónny
gramolić się   ndk karáskatisie; ~ do samochodu karáskatisie do samochódu
gramowy   hrámovy; odważnik ~ hrámovy odvážnik
granat   I m bot. 1. (drzewo) hranátnik m; 2. (owoc) hranát m
granat   II m miner. hranát m
granat   III m hranáta f; rzucić ~em kínuti hranátu
granatnik   m hranatomjót m
granatowiec   m bot. hranátnik m
granatowy   I (kolor) granatóvy
granatowy   II hranátowy
grand prix   [wym. gran prý] f grand prix [wym. gran prý] f
grand|a   f 1. avantúra m; skandáł m; 2. bánda f; brážka f; 3. gránda f; kumpánija f; kúpa f; ◊ na ~ę naprołôm; nacháłom
graniastosłup   m graniastósłup m
graniast|y   1. kantóvy; graniásty; 2. perevjázlisty, perêsty; ~a krowa perevjázlista (perêsta) koróva
grani|ca   f hranícia f; mežá f; ~ca państwowa deržávna hranícia; ~ca gospodarstwa hranícia (mežá) hospodárki; ~ca sprężystości materiału mežá elastýčnosti materjáłu; działać w ~cach rozsądku diêjati v méžach zdoróvoho rózumu; wszystko ma swoje ~ce usiómu je svojá mežá; wyjechać za ~cę výjichati za hraníciu; ◊ bez ~c a) bez méžuv; bezhraníčny, bezméžny; b) bezhraníčno, bezméžno; zamknąć ~ce zakrýti hraníci