Home For Our Children Articles Belles-Lettres Dictionary Audio Files Contact Us Svoja.org on Facebook
Our language, our choice, our fate...
Svoja.org » Dictionary
Dictionary
Click to enlarge...

Polish-Podlachian dictionary with a bidirectional search — work in progress.

The button PL-PDL starts the search for those entries that provide translation of the Polish word from the search field into the Podlachian language.

The button PDL-PL starts the search for all the entries that include the Podlachian word from the search field.

* * *

In the search field, you can use * character (asterisk) for a wildcard, for example: ala* (search for words that start with ala...), *tka (search for words that end with ...tka), etc.

Total entries in the dictionary:   22 087

Browse by letter
A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O Ó P Q R S Ś T U V W Y Z Ź Ż
Search for word
Found entries
gorączka   f horáčka f; ◊ biała ~ biêła horáčka; ~ złota zołotája horáčka
gorączkować   ndk miêti pudvýžšanu temperatúru
gorączkować się   ndk horačýtisie; nervovátisie
gorączkowo   jak u horáčci
gorączkow|y   1. horáčkovy; ~e majaczenie horáčkove majáčenie; 2. nespokôjny, nervóvy
gorczyca   f bot. hurčýcia f
gorczycowy   hurčýčny
gordyjski: węzeł ~   gordýjśki úzeł
gorliwość   f staránnosť f; retélnoť f; pílnosť f; zavziátosť f; páłkosť f
gorliwy   staránny; retélny; pílny; zavziáty; pałkí
gors   m 1. hrúdi pl; tors m; 2. (przód koszuli) gors m; 3. dékolt m
gorseciarka   f gorsétnicia f
gorset   m gorsét m
gorsetowy   gorsétny
gorszący   neprystôjny; amorálny; skandálny
gorsze   n hôrše n; zmiana na ~ zmiêna (peremiêna) do hôršoho
gorsz|y   hôršy; ◊ co ~a što <šče> hôrš
gorszyciel   m skandalíst m
gorszycielka   f skandalístka f
gorszyć   ndk 1. daváti nedóbry prýkład; psováti; 2. vyklikáti obúranosť
gorszyć się   ndk oburátisie
gorycz   f 1. hóryč f, hurkotá f; 2. hóryč f; rozčarovánie n
goryczka   f 1. hóryč f, hurkotá f; 2. bot. horýčka f
goryczkowaty   hurkováty
goryl   góryl