Home For Our Children Articles Belles-Lettres Dictionary Audio Files Contact Us Svoja.org on Facebook
Our language, our choice, our fate...
Svoja.org » Dictionary
Dictionary
Click to enlarge...

Polish-Podlachian dictionary with a bidirectional search — work in progress.

The button PL-PDL starts the search for those entries that provide translation of the Polish word from the search field into the Podlachian language.

The button PDL-PL starts the search for all the entries that include the Podlachian word from the search field.

* * *

In the search field, you can use * character (asterisk) for a wildcard, for example: ala* (search for words that start with ala...), *tka (search for words that end with ...tka), etc.

Total entries in the dictionary:   19 835

Browse by letter
A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O Ó P Q R S Ś T U V W Y Z Ź Ż
Search for word
Found entries
gnieciuch   m lipjóška f; výskrabok m; péčyvo z zakálciom
gni|eść   ndk 1. dušýti; stiskáti, prytiskáti; tovčý; ~ść owoce dušýti sadovínu; ~eść kartofle tovčý kartópli; 2. dušýti, múčyti; hnóbiti; ~otła go nędza johó dušýła (mučyła) bidá; daniny ~otły chłopów daníny hnóbili mužykôv; 3. mjáti; ~eść papier mjáti papiêr; 4. tísnuti; but go ~ecie jomú tísne čerevík; ~ecie mnie w żołądku tísne méne v žołúdkovi
gnieść się   1. tísnutisie, tłumítisie, tovpítisie; 2. mjátisie
gniew   m hniêv m; powstrzymać ~ zderžáti hniêv; wpaść w ~ rozhniêvatisie; zakipieć z ~u zakipiêti od hniêvu
gniewa|ć   ndk złováti; ~ła go swoją bezczelnością złováła johó svojéju nachálnostieju
gniewać się   ndk na kogoś, coś złováti, złovátisie, hniêvatisie, serdováti na kohóś, štoś
gniewliwy   hnivlívy
gniewny   hniêvny, złôsny, serdíty
gniewosz   m zool. midiánka f
gnieździć się   ndk 1. (o ptakach) hnizdovátisie, hnizdítisie; 2. (o ludziach) hnizdítisie, tulítisie
gnilny   hnílny
gniot   m 1. lipjóška f; výskrabok m; péčyvo z zakálciom; 1. (nudny tekst) gniot m
gnoić   ndk 1. hnojíti, vyvóziti hnôj, rozkidáti hnôj; 2. hnojíti, oboróčuvati v hnôj (hnil); 3. hnojíti, múčyti, temjážyti; 4. hańbováti, nesłáviti; 5. háditi, brúditi
gnoić się   ndk hnojítisie, puskáti hnôj
gnojarnia   f hnojárnia f
gnojarz   m pot. humnovôz f
gnojek   m pot. humniák m (pro čołoviêka)
gnojnica   f hnojánka f
gnojowica   f hnojovícia f
gnojówka   f hnojôvka f
gnom   m gnom m
gnostycyzm   m gnostycýzm m
gnostyk   m gnóstyk m
gnoza   f gnóza f
gnój   m 1. hnôj m; 2. pot. zasráneć m, humniák m