Hołôvna Svojim diêtium Artykuły Literatura Słovnik Zvukovyje skopy Zvežêteś z nami Svoja.org na Facebook
Svoja mova, svôj vybur, svôj los...
Svoja.org » Słovnik
Słovnik
Natisnuti, kob pobôlšyti...

Pôlśko-pudlaśki słovnik z odvorôtnym pošukom — pracia v rozvitku.

Knopka PL-PDL zapuskaje šukanie tych artykułuv, kotory dajut perekład pôlśkoho słova z pola pošuku na pudlaśku movu.

Knopka PDL-PL zapuskaje šukanie vsiêch artykułuv, u kotorych vystupaje pudlaśkie słovo z pola pošuku.

* * *

U poli pošuku Vy možete vžyvati symbolu * (zôrka) jak mnôhoznačnika, na prykład: ala* (šukati vsiêch słôv, kotory začynajutsie na ala...), *tka (šukati vsiêch słôv, kotory kunčajutsie na ...tka), itd.

Usiê artykuły v słovniku:   22 087

Hlediêti po literach
A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O Ó P Q R S Ś T U V W Y Z Ź Ż
Šukati słova
Znajdiany artykuły
gira   f pot. gíra f, nožýško f
girlanda   f girlánda f
giser   m gíser m
gisernia   f gisérnia f
gitar|a   f gitára f; ~a elektryczna elektrýčna gitára; ~a basowa basóva gitára; ◊ zawracać ~ę durýti (tłumíti) hołovú
gitarowy   gitárny
gitarzysta   m gitarýst m
gitarzystka   f gitarýstka f
gitowiec   m gitôveć m
glacjalny   glacijálny
glacjologia   f glacijológija f
gladiator   m gladyjátor m
gladiatorski   gladyjátorśki
gladiolus   m bot. gladyjólus m
glanc:   na ~ na glans
glancować   p. glansować
glansować   ndk glansováti
glazura   f 1. (szkliwo) połúda f; 2. (płytki ceramiczne) glazúra f
glazurnik   m glazúrnik m
gleba   f hléba f; zemlá f
glebowy   hlébovy
gleboznawca   m hleboznáveć m
gleboznawstwo   n hleboznávstvo n
glejt   m glejt m
ględa   m, f lepetún m, bołbotún m; lepetúcha f, bołbotúcha f