Hołôvna Svojim diêtium Artykuły Literatura Słovnik Zvukovyje skopy Zvežêteś z nami Svoja.org na Facebook
Svoja mova, svôj vybur, svôj los...
Svoja.org » Słovnik
Słovnik
Natisnuti, kob pobôlšyti...

Pôlśko-pudlaśki słovnik z odvorôtnym pošukom — pracia v rozvitku.

Knopka PL-PDL zapuskaje šukanie tych artykułuv, kotory dajut perekład pôlśkoho słova z pola pošuku na pudlaśku movu.

Knopka PDL-PL zapuskaje šukanie vsiêch artykułuv, u kotorych vystupaje pudlaśkie słovo z pola pošuku.

* * *

U poli pošuku Vy možete vžyvati symbolu * (zôrka) jak mnôhoznačnika, na prykład: ala* (šukati vsiêch słôv, kotory začynajutsie na ala...), *tka (šukati vsiêch słôv, kotory kunčajutsie na ...tka), itd.

Usiê artykuły v słovniku:   22 087

Hlediêti po literach
A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O Ó P Q R S Ś T U V W Y Z Ź Ż
Šukati słova
Znajdiany artykuły
gusła   pl čáry pl; vorožênie n
gust   m hust m; dobry (zły) ~ dóbry (kiépśki) hust
gustować   ndk w kimś, w czymś miêti upodobánie v kômś, v čômś; lubíti kohóś, štoś
gustowny   hustôvny
guślarski   čarodiêjśki
guślarz   m čarodiêj m, čarovník m
guwernantka   f guvernántka f
guwerner   m guvernánt m
guz   m 1. gúza f; 2. guz m; ópuchol f; novotvôr m
guzdrać się   ndk marúditi; póratisie; kópkatisie; kórpatisie
guzdrała   m, f pot. marúda m, f; marúdnik m; marúdnicia f
guzek   m gúzka f
guzik   m 1. gúzik m; zapiąć się na wszystkie ~i zastebnútisie na vsiê gúziki; 2. knópka f; ~ dzwonka knópka zvonká; ◊ dopiąć na ostatni ~ zrobíti vsio na fest; ~ cię to obchodzi tobiê nic do siêtoho; ~ z tego będzie z siêtoho nic ne búde; ~ z pętelką dúla z mákom
guzkowaty   guzkováty; guzováty
gwałciciel   m gvałtítel m
gwałcić   ndk 1. gváłtiti; żołnierze ~li kobiety w zdobytych wsiach sołdáty gváłtili kobiêty v uziátych siółach; 2. łamáti; narušáti; rażąco ~ć przepisy grúbo łamáti (narušáti) práviła
gwałt   m 1. gvałt m; ~y i rabunek na wojnie gváłty i hrabiêž na vujniê; dokonać ~u zgváłtiti; ~ nad językiem gvałt nad móvoju; 2. gvałt m; šum m; zakołót m; kryk m; narobić ~u narobíti gváłtu (šúmu, krýku); pudniáti zakołót
gwałtownie   1. gvałtôvno; môcno; rêzko; 2. raptôvno, neždáno
gwałtowność   f 1. gvałtôvnosť f; 2. raptôvnosť f
gwałtowny   1. gvałtôvny; nezdéržany; 2. gvałtôvny; môcny; rêžki; 3. raptôvny, neždány
gwar   m hałdá f; hómon m; šum m
gwara   f 1. hovôrka f; ~ wsi Mochnate hovôrka vjóski Mochnáte; 2. žargón m; ~ studencka studénćki žargón
gwarancja   f gvaráncija f
gwarancyjny   gvarancíjny
gwarant   m gvaránt m