Hołôvna Svojim diêtium Artykuły Literatura Słovnik Zvukovyje skopy Zvežêteś z nami Svoja.org na Facebook
Svoja mova, svôj vybur, svôj los...
Svoja.org » Słovnik
Słovnik
Natisnuti, kob pobôlšyti...

Pôlśko-pudlaśki słovnik z odvorôtnym pošukom — pracia v rozvitku.

Knopka PL-PDL zapuskaje šukanie tych artykułuv, kotory dajut perekład pôlśkoho słova z pola pošuku na pudlaśku movu.

Knopka PDL-PL zapuskaje šukanie vsiêch artykułuv, u kotorych vystupaje pudlaśkie słovo z pola pošuku.

* * *

U poli pošuku Vy možete vžyvati symbolu * (zôrka) jak mnôhoznačnika, na prykład: ala* (šukati vsiêch słôv, kotory začynajutsie na ala...), *tka (šukati vsiêch słôv, kotory kunčajutsie na ...tka), itd.

Usiê artykuły v słovniku:   22 087

Hlediêti po literach
A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O Ó P Q R S Ś T U V W Y Z Ź Ż
Šukati słova
Znajdiany artykuły
garbaty   horbáty
garbić   ndk hórbiti
garbić się   ndk hórbitisie
garbnik   m gárbnik m
garbować   ndk garbováti; ◊ ~ komuś skórę dubásiti kohóś, skôru z kohóś spuskáti
garbus   m horbún m, horbáč m, horbáty m
garbusek   m horbúnčyk m
garbuska   f horbúnka f, horbáta f
garda   f gárda f
gardenia   f gardénija f
garderoba   f 1. garderóba f, odéža f, ubránie n; 2. garderóba f, šátnia f; 3. (w teatrze) garderóba f
gard|ło   n hórło n; ◊ coś ściska za ~ło štoś stiskáje za hórło; głos więźnie w ~le hółos stráhne v hórli; jak psu (krowie) z ~ła wyjęte jak koróva požováła; mieć nóż na ~le miêti nôž na hórli; na całe ~ło na vsio hórło; serce podchodzi do ~ła sércie v pjátki chovájetsie; stawać ością w ~le staváti kôstkoju v hórli; zdzierać ~ło horłániti
gardłować   ndk horłániti
gardłowy   horłový; chrýpły, chryplívy
gardzić   ndk 1. hańbováti, pohardžáti; ~ krętaczami hańbováti (pohardžáti) krutelámi; 2. lohkovážyti; ne dociêniuvati; odrykátisie; ~ niebezpieczeństwem lohkovážyti nebezpéku; ~ bogactwem odrykátisie od boháctva; nie ~ żadną okazją do bijatyki ne propúskáti žádnoji okáziji do bôjki
gardziel   f hórło n; gardziôłka f
garkotłuk   m, f nehodiáščy kúchar; nehodiášča kuchárka
garkuchnia   f zabiháłuvka f, jidłodájnia f
garłacz   m zool. hółub-horłáč m
garmażeria   f garmažéryja f
garmażerka   f garmažérka f
garmażeryjny   garmažerýjny
garmond   m garmónd m
garn|ąć   ndk hornúti; prytiaháti; dziecko ~ie zabawki do siebie ditiá hórne cácki do sébe; ~ąć do siebie uczniów prytiaháti do sébe učenikôv
garn|ąć się   ndk 1. hornútisie; chilítisie; dziecko ~ęło się do matki ditiá hornúłosie (chilíłosie) do mátery; 2. tiahnútisie; młodzież ~ęła się do nauki mołodióž tiahnúłasie do naúki