Hołôvna Svojim diêtium Artykuły Literatura Słovnik Zvukovyje skopy Zvežêteś z nami Svoja.org na Facebook
Svoja mova, svôj vybur, svôj los...
Svoja.org » Słovnik
Słovnik
Natisnuti, kob pobôlšyti...

Pôlśko-pudlaśki słovnik z odvorôtnym pošukom — pracia v rozvitku.

Knopka PL-PDL zapuskaje šukanie tych artykułuv, kotory dajut perekład pôlśkoho słova z pola pošuku na pudlaśku movu.

Knopka PDL-PL zapuskaje šukanie vsiêch artykułuv, v kotorych vystupaje pudlaśkie słovo z pola pošuku.

* * *

U poli pošuku Vy možete vžyvati symbolu * (zôrka) jak mnôhoznačnika, na prykład: ala* (šukati vsiêch słôv, kotory začynajutsie na ala...), *tka (šukati vsiêch słôv, kotory kunčajutsie na ...tka), itd.

Usiê artykuły v słovniku:   19 946

Hlediêti po literach
A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O Ó P Q R S Ś T U V W Y Z Ź Ż
Šukati słova
Znajdiany artykuły
maca   f máca f
maca|ć   ndk 1. mácati; ščúpati; ~ć puls chorego mácati puls chvóroho; ~ć kurę ščúpati kúrku; 2. pot. (obmacywać lubieżnie) mácati; gałúsyti; żołnierze ~li miejscowe dziewczyny sołdáty mácali (gałúšyli) mistióvych divčeniát; 3. (sondować) mácati; namácuvati; reflektory ~ły pozycje przeciwnika refléktory mácali (namácuvali) pozýciji protívnika
macać się   ndk 1. mácati sebé; dotykáti sebé; 2. pot. mácati odnó odnóho; gałúšyti odnó odnóho
Macedonka   f makedónka f
Macedończyk   m makedóneć m
macedoński   makedónśki
macerować   ndk macerováti; vymóčuvati
mach   m fiz. mach
machać   ndk 1. macháti; ~ ręką macháti rukóju; 2. pot. (robić coś szybko) macháti; špáryti
macher   m pot. 1. machlár m; kombinátor m; 2. fachôveć m
machina   f machína f mašýna f
machinacje   pl machináciji pl
machinalny   machinálny; mimovôlny
machlojka   f machlárstvo n; pudmán m
machnąć   dk 1. machnúti; ~ chorągiewką machnúti flažkóm; 2. pot. (zrobić coś szybko) machnúti; špárnuti; ~ artykuł za dwie godziny machnúti (špárnuti) artýkuł za dviê hodiny; ~ kieliszek machnúti (špárnuti) kilíšok; 3. pot. (uderzyć) žárnuti; špárnuti; ~ ręką na odlew žárnuti (špárnuti) rukóju naódmach
machn|ąć się   dk pot. 1. (udać się) machnúti; ~ął się do Warszawy na dwa dni machnúti do Varšávy na dva dniê; 2. (pomylić się) machnútisie; ~ęła się w rachunkach voná machnúłasie v rachúnkach
macho   m máčo m
machorka   f machórka f
machorkowy   machórkovy
macica   f anat. mátka f
maciczn|y   mátkovy; szyjka ~a šýjka mátki
maciejka   f bot. levkója f
macierz   f 1. przest. máti f; 2. ródina f; rôdna krajína; báťkuvščyna f; 3. mat. mátryca f
macierzanka   f bot. čebréć m
macierzyński   materýnśki; urlop ~ materýnśki úrlop