Hołôvna Svojim diêtium Artykuły Literatura Słovnik Zvukovyje skopy Zvežêteś z nami Svoja.org na Facebook
Svoja mova, svôj vybur, svôj los...
Svoja.org » Słovnik
Słovnik
Natisnuti, kob pobôlšyti...

Pôlśko-pudlaśki słovnik z odvorôtnym pošukom — pracia v rozvitku.

Knopka PL-PDL zapuskaje šukanie tych artykułuv, kotory dajut perekład pôlśkoho słova z pola pošuku na pudlaśku movu.

Knopka PDL-PL zapuskaje šukanie vsiêch artykułuv, v kotorych vystupaje pudlaśkie słovo z pola pošuku.

* * *

U poli pošuku Vy možete vžyvati symbolu * (zôrka) jak mnôhoznačnika, na prykład: ala* (šukati vsiêch słôv, kotory začynajutsie na ala...), *tka (šukati vsiêch słôv, kotory kunčajutsie na ...tka), itd.

Usiê artykuły v słovniku:   21 043

Hlediêti po literach
A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O Ó P Q R S Ś T U V W Y Z Ź Ż
Šukati słova
Znajdiany artykuły
ewangeliczny   jevánhielśki
ewangelijny   p. ewangeliczny
ewangelik   m jevánhielik m
ewangelista   m jevánhielist m
ewangelizacja   f jevanhielizácija f, propoviêduvanie jevánhiela
ewenement   m evenemént m; podiêja f; nezvyčájne zdarénie; sensácija f
ewentualnie   1. spój. ábo; 2. eventuálno; u krájnim výpadku; jakby što
ewentualność   f eventuálnosť f, možlívosť f
ewentualny   eventuálny, možlívy
ewidencj|a   f evidéncija f, rejéstr m; ~a ludności evidéncija (rejéstr) nasiêlnictva; skreślić z ~i zniáti z evidénciji, výkresliti z rejéstru
ewidencjonować   ndk vestí evidénciju (rejéstr)
ewidencyjny   evidencíjny; rejestracíjny
ewidentnie   evidéntno, vyrázno, bezzaperéčno
ewidentny   evidéntny, vyrázny, bezzaperéčny
ewokacja   f evokácija f, pryklíkanie n
ewokować   ndk vyklikáti, pryklikáti
ewolucja   f evolúcija f
ewolucjonista   m evolucijoníst m
ewolucjonizm   m evolucijonízm m
ewolucyjny   evolucíjny
ewoluować   ndk evolucijonováti
ex libris   p. ekslibris
exodus   m exódus m; východ m; emigrácija f
explicite   explícite
exposé   n [wym. expozé] exposé n [wym. expozé]