Hołôvna Svojim diêtium Artykuły Literatura Słovnik Zvukovyje skopy Zvežêteś z nami Svoja.org na Facebook
Svoja mova, svôj vybur, svôj los...
Svoja.org » Słovnik
Słovnik
Natisnuti, kob pobôlšyti...

Pôlśko-pudlaśki słovnik z odvorôtnym pošukom — pracia v rozvitku.

Knopka PL-PDL zapuskaje šukanie tych artykułuv, kotory dajut perekład pôlśkoho słova z pola pošuku na pudlaśku movu.

Knopka PDL-PL zapuskaje šukanie vsiêch artykułuv, v kotorych vystupaje pudlaśkie słovo z pola pošuku.

* * *

U poli pošuku Vy možete vžyvati symbolu * (zôrka) jak mnôhoznačnika, na prykład: ala* (šukati vsiêch słôv, kotory začynajutsie na ala...), *tka (šukati vsiêch słôv, kotory kunčajutsie na ...tka), itd.

Usiê artykuły v słovniku:   21 043

Hlediêti po literach
A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O Ó P Q R S Ś T U V W Y Z Ź Ż
Šukati słova
Znajdiany artykuły
egotyzm   m egotýzm m
egzaltacja   f egzaltácija f
egzaltować się   ndk egzaltovátisie
egzaltowany   egzaltóvany
egzamin   m egzámin m; ~ ustny ústny egzámin; ~ pisemny piśmóvy egzámin; ~ wstępny ustúpny egzámin; ~ końcowy vypuskný egzámin; ~ poprawkowy poprávkovy egzámin; ~y na studia egzáminy na stúdyji; zdawać (składać) ~ zdaváti egzámin
egzaminacyjny   egzaminacíjny
egzaminator   m egzaminátor m
egzaminować   ndk egzaminováti
egzegeza   f egzegéza f
egzekucja   f 1. egzekúcija f, vykonánie káry smérti; 2. egzekúcija f, vykonánie sudóvohu výroku
egzekucyjny   egzekucíjny; pluton ~ egzekucíjny plúton
egzekutor   m egzekútor m; vykonáveć m
egzekutywa   f vykonávča vłáda
egzekwie   pl panichída f, pominálna słúžba (u katolikuv)
egzekwować   ndk 1. spohaniáti, zýskuvati; dopilnóvuvati; ~ podatki spohaniáti (zýskuvati) podátki; ~ dyscyplinę dopilnóvuvati dyscyplíny; 2. vykónuvati; ~ rzut karny vykónuvati štrafný udár
egzema   f egzéma f
egzemplarz   m egzemplár m
egzemplifikacja   f egzemplifikácija f, vyjasniánie (tłumačénie) na prýkładach
egzemplifikacyjny   słúžaščy v jákosti prýkładu
egzemplifikować   ndk vyjasniáti (tłumáčyti) na prýkładach
egzorcysta   m egzorcýst m
egzorcyzm   m egzorcýzm m
egzorcyzmować   ndk vyhaniáti dyjábła, spravláti egzorcýzmy
egzotermiczny   egzotermíčny
egzotyczność   f egzotýčnosť f