Hołôvna Svojim diêtium Artykuły Literatura Słovnik Zvukovyje skopy Zvežêteś z nami Svoja.org na Facebook
Svoja mova, svôj vybur, svôj los...
Svoja.org » Słovnik
Słovnik
Natisnuti, kob pobôlšyti...

Pôlśko-pudlaśki słovnik z odvorôtnym pošukom — pracia v rozvitku.

Knopka PL-PDL zapuskaje šukanie tych artykułuv, kotory dajut perekład pôlśkoho słova z pola pošuku na pudlaśku movu.

Knopka PDL-PL zapuskaje šukanie vsiêch artykułuv, u kotorych vystupaje pudlaśkie słovo z pola pošuku.

* * *

U poli pošuku Vy možete vžyvati symbolu * (zôrka) jak mnôhoznačnika, na prykład: ala* (šukati vsiêch słôv, kotory začynajutsie na ala...), *tka (šukati vsiêch słôv, kotory kunčajutsie na ...tka), itd.

Usiê artykuły v słovniku:   22 087

Hlediêti po literach
A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O Ó P Q R S Ś T U V W Y Z Ź Ż
Šukati słova
Znajdiany artykuły
emerytur|a   f emerytúra f; pobierać ~ę bráti emerytúru; przejść na ~ę pujtí na emerytúru
emfatyczny   emfatýčny
emfaza   f emfáza f
emigracj|a   f emigrácija f; ~ okresowa (sezonowa) časóva (sezónna) emigrácija; udać się na ~ę podátisie na emigráciju; związki ~i z krajem zvjaź emigráciji z báťkuvščynoju; ◊ ~a wewnętrzna nutranája emigrácija
emigracyjny   emigracíjny; urząd ~ emigracíjny urád; emigracíjna słúžba
emigrancki   emigránćki
emigrant   m emigránt m
emigrantka   f emigrántka f
emigrować   ndk emigrováti
eminencja   m eminéncija m; ◊ szara ~ šára eminéncija; šáry kardynáł
emir   m emír m
emirat   m emirát m
emisariusz   m emisár m
emisariuszka   f emisárka f
emisja   f 1. emísija f; výpusk m; ~ obligacji skarbu państwa emísija (výpusk) deržávnych obligácijuv; ~ pieniądza emísija hrošý; 2. peredáča f; pokáz m; ~ nowych odcinków serialu peredáča (pokáz) nóvych odcínkuv seryjálu; 3. fiz. emísija f; ~ ciepła emísija tepłá; ~ pyłów do atmosfery emísja pýlavy v atmosféru
emisyjny   emisíjny
emitować   ndk 1. vypuskáti; ~ nowe banknoty vypuskáti nóvy banknóty; 2. peredaváti; pokázuvati; ~ słuchowisko peredaváti słuchovísko; 3. fiz. emitováti; ~ neutrony emitováti neutróny
emocj|a   f emócija f; perežývanie n; doznać ~i odčúti emóciju; nie móc zasnąć z nadmiaru ~i ne mohčý zasnúti od zavelíkoho perežyvánia
emocjonalność   f emocijonálnosť f
emocjonalny   emocijonálny
emocjonować   ndk vyklikáti emóciji; rozvorúšuvati; rozpáluvati cikávosť
emocjonować się   ndk pudlaháti emócijam; perežyváti; býti zacikávlanym; horaćýtisie
empatia   f empátyja f
empiryczny   empirýčny
empiryk   m empíryk m