Home For Our Children Articles Belles-Lettres Dictionary Audio Files Contact Us Svoja.org on Facebook
Our language, our choice, our fate...
Svoja.org » Dictionary
Dictionary
Click to enlarge...

Polish-Podlachian dictionary with a bidirectional search — work in progress.

The button PL-PDL starts the search for those entries that provide translation of the Polish word from the search field into the Podlachian language.

The button PDL-PL starts the search for all the entries that include the Podlachian word from the search field.

* * *

In the search field, you can use * character (asterisk) for a wildcard, for example: ala* (search for words that start with ala...), *tka (search for words that end with ...tka), etc.

Total entries in the dictionary:   21 043

Browse by letter
A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O Ó P Q R S Ś T U V W Y Z Ź Ż
Search for word
Found entries
gór|a   I f 1. horá f; zbocze ~y spach (schił) horê; mieszkać w ~ach žýti v hórach; ~a lodowa lodóva horá; 2. verch m; ~a wieży verch viêžy; w górze przeleciał samolot uvérsi proletiêv samolót; przyjmować gości na górze pryjmáti hostí navérsi; spojrzeć w ~ę hlánuti vverch; z ~ą z líšnim; bôlš jak; bôlš čym; 3. pot. verchí pl; ~a szuka porozumienia ze strajkującymi verchí šukájut zhódy zo strajkújuščymi; 4. (poddasze) horá f; suszyć pranie na górze sušýti pránie na horê; ◊ brać ~ę nad kimś bráti verch nad kimś; być ~ą býti zvérchu; do ~y nogami dohorê nohámi; głowa do ~y! hołová vverch!; ne pádaj dúchom!; ~ą nasi! náše vziałó!; iść w ~ę a) ití vverch; b) (o cenach) pudvyžšátisie, rostí; c) (o temperaturze, ciśnieniu) pudnimátisie; obiecywać złóte ~y obiciáti zołotýje hóry; od ~y do dołu zvérchu donízu; pod ~ę pud horú; traktować kogoś z ~y divítisie na kohóś zvysóka; w ~ę uvérch; pud horú; wojna na górze vujná v verchách; z ~y zhorê; zvérchu;