Home For Our Children Articles Belles-Lettres Dictionary Audio Files Contact Us Svoja.org on Facebook
Our language, our choice, our fate...
Svoja.org » Dictionary
Dictionary
Click to enlarge...

Polish-Podlachian dictionary with a bidirectional search — work in progress.

The button PL-PDL starts the search for those entries that provide translation of the Polish word from the search field into the Podlachian language.

The button PDL-PL starts the search for all the entries that include the Podlachian word from the search field.

* * *

In the search field, you can use * character (asterisk) for a wildcard, for example: ala* (search for words that start with ala...), *tka (search for words that end with ...tka), etc.

Total entries in the dictionary:   22 087

Browse by letter
A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O Ó P Q R S Ś T U V W Y Z Ź Ż
Search for word
Found entries
jed|en   1. licz. odín; ~en pies odín sobáka; ~na jabłoń odná jábłynia; ~no okno odnó oknó; 2. przym. odín; został w domu sam ~en ostávsie dóma sam odín; zdarzyło się to ~nej nocy siête zdáryłosie odnóji nočê; studiowaliśmy na ~nym roku my studyjováli na odnôm róci; 3. m odín m; chtoś m; znałem ~nego takiego ja znav takóho odnóho (takóho kohóś); ◊ ~en diabeł odín čort; ~en jedyny odín-odniútki; ~en za drugim odín za odným (drúhim); ~en z drugim odín z drúhim; ~en przez drugiego odín poperéd odnóho; navýperedki; naperebôj; ~nym ciągiem odným stiáhom; bezperestánku; ~nym słowem odným słóvom; ~nym tchem odným dúchom; odným máchom