Hołôvna Svojim diêtium Artykuły Literatura Słovnik Zvukovyje skopy Zvežêteś z nami Svoja.org na Facebook
Svoja mova, svôj vybur, svôj los...
Svoja.org » Słovnik
Słovnik
Natisnuti, kob pobôlšyti...

Pôlśko-pudlaśki słovnik z odvorôtnym pošukom — pracia v rozvitku.

Knopka PL-PDL zapuskaje šukanie tych artykułuv, kotory dajut perekład pôlśkoho słova z pola pošuku na pudlaśku movu.

Knopka PDL-PL zapuskaje šukanie vsiêch artykułuv, u kotorych vystupaje pudlaśkie słovo z pola pošuku.

* * *

U poli pošuku Vy možete vžyvati symbolu * (zôrka) jak mnôhoznačnika, na prykład: ala* (šukati vsiêch słôv, kotory začynajutsie na ala...), *tka (šukati vsiêch słôv, kotory kunčajutsie na ...tka), itd.

Usiê artykuły v słovniku:   22 033

Hlediêti po literach
A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O Ó P Q R S Ś T U V W Y Z Ź Ż
Šukati słova
Znajdiany artykuły
jasność   f 1. jásnosť f; járkosť f; ~ słońca jásnosť (járkosť) sóncia; 2. jásnosť f, čystotá f; ~ tonu jásnosť (čystotá) tónu; 3. jásnosť f; zrozumiêłosť f; ~ myśli jásnosť (zrozumiêłosť) dúmki
jasnota   f bot. biêła kropíva
jasnowidz   m prozôrliveć m
jasnowidzenie   n prozôrlivosť f
jasnowłosy   sviêtłovołósy
jasn|y   1. jásny; vídny; ~y dzień jasny deń; ~y pokój vídny pókuj; 2. jasny; sviêtły; čýsty; ~a cera jasna (sviêtła) céra; ~y głos jasny (čýsty) hółos; 3. jasny; pohôdny; ~e chwile jásny (pohôdny) chvilíny; 4. jásny; zrozumiêły; ◊ rzecz ~a zrozumiêło; w ~y dzień seréd jásnoho (biêłoho) dnia
jaspis   m jáspis m
jastrząb   m jástreb m
jastrzębi   jastrebíny
jasyr   m jásyr m
jaszczur   m jáščur m
jaszczurczy   jáščurčyn
jaśmin   m jáśmin m
jaśminowy   jaśmínovy
jaśnieć   ndk 1. jasniêti; jarčêti; svitítisie; 2. biliêti; bláknuti; obłáziti
jaśniepański   jasnopánśki
jatka   f játka f
jaw:   wyjść na ~ výjavitisie; státi jávnym
jaw|a   f jáva f; na ~ ie najávi; śnić na ~ie sníti najávi
jawić się   ndk zjavlátisie, javlátisie
jawnie   1. jávno; odkryto; publíčno; 2. jávno; vyrázno; rêzko
jawność   f jávnosť f; odkrýtosť f; publíčnosť f
jawn|y   1. jávny; odkryty; publíčny; ~e głosowanie jávne hołosovánie; 2. jávny; vyrázny; rêzki; ~a niechęć jávna (vyrázna) antypátyja; ~e naruszenie dyscypliny vyrázne (rêzkie) narušénie dyscyplíny
jawor   m bot. jávor m
jaworowy   javoróvy
autograf   m autográf m