Hołôvna Svojim diêtium Artykuły Literatura Słovnik Zvukovyje skopy Zvežêteś z nami Svoja.org na Facebook
Svoja mova, svôj vybur, svôj los...
Svoja.org » Słovnik
Słovnik
Natisnuti, kob pobôlšyti...

Pôlśko-pudlaśki słovnik z odvorôtnym pošukom — pracia v rozvitku.

Knopka PL-PDL zapuskaje šukanie tych artykułuv, kotory dajut perekład pôlśkoho słova z pola pošuku na pudlaśku movu.

Knopka PDL-PL zapuskaje šukanie vsiêch artykułuv, u kotorych vystupaje pudlaśkie słovo z pola pošuku.

* * *

U poli pošuku Vy možete vžyvati symbolu * (zôrka) jak mnôhoznačnika, na prykład: ala* (šukati vsiêch słôv, kotory začynajutsie na ala...), *tka (šukati vsiêch słôv, kotory kunčajutsie na ...tka), itd.

Usiê artykuły v słovniku:   22 087

Hlediêti po literach
A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O Ó P Q R S Ś T U V W Y Z Ź Ż
Šukati słova
Znajdiany artykuły
gruźliczy   suchôtny
gruźlik   m suchôtnik m
gryczan|y   hréčany; z hréčki; kasza ~a a) hréčany krupý; b) hréčana káša
gryf   I m (część gitary) gryf m
gryf   II m (mityczne zwierzę) gryf m
gryka   f hréčka f
grylaż   m gryláž m
grymas   m grymása f; ~y pl kaprýzy pl
grymasić   ndk kaprýziti
grymaśny   kaprýzny
grynszpan   m grýnszpan m
grypa   f hrýpa f
grypowy   hrýpovy
gryps   m żarg. gryps m
grypsera   f żarg. grypséra f
grypsować   ndk grypsováti
grysik   m 1. káška f; 2. (kruszywo) grýsik m
grywać   ndk ihráti, hráti (čas od času)
gryz   m pot. kus m; kanapki zostało na dwa ~y kanápki zostáło na dva kúsy
gryzący   jiêdki
gryzipiórek   m pogard. pisáka m
gryzmolić   ndk gryzmóliti
gryzmoły   pl gryzmóły pl
gryzoń   m hryzún m
gry|źć   ndk 1. hrýzti, kusáti; ~źć jabłko hrýzti (kusáti) jábłyko; 2. kusáti; pečý; ščypáti; komary ~zą komarê kusájut; dym ~zie w oczy dym pečé (ščypáje) v óčy; sweter ~zie svéder kusáje; 3. hrýzti, hłodáti; múčyti; ~zły go niewesołe myśli johó hrýzli (hłodáli, múčyli) nevesióły dúmki; sumienie ~zie sóvesť hryzé (hłódže, múčyt); ◊ ~ ziemię ležáti v mohíli
autograf   m autográf m