Home For Our Children Articles Belles-Lettres Dictionary Audio Files Contact Us Svoja.org on Facebook
Our language, our choice, our fate...
Svoja.org » Dictionary
Dictionary
Click to enlarge...

Polish-Podlachian dictionary with a bidirectional search — work in progress.

The button PL-PDL starts the search for those entries that provide translation of the Polish word from the search field into the Podlachian language.

The button PDL-PL starts the search for all the entries that include the Podlachian word from the search field.

* * *

In the search field, you can use * character (asterisk) for a wildcard, for example: ala* (search for words that start with ala...), *tka (search for words that end with ...tka), etc.

Total entries in the dictionary:   21 043

Browse by letter
A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O Ó P Q R S Ś T U V W Y Z Ź Ż
Search for word
Found entries
gród   m 1. hist. hórod m; 2. podn. hórod m, miêsto n
grubas   m tovstún m; puzán m; grúby m
grubaska   f tovstúnka f; puzánka f; grúba f
grubaśny   tovstízny, grubízny
grubawy   tovstováty, grubováty
grubianin   m nachálnik m; prosták m
grubianka   f nachálnicia f; prostáčka f
grubiański   nachálny; prostáćki
grubiaństwo   n nachálnosť f; prostáctvo n
grubie|ć   ndk 1. grubiêti, grúbnuti, tovstiêti; ~je warstwa kurzu na meblach grubiêje (grúbne) płast pýlavy na méblach; siostra szybko zgrubiała sestrá chútko zgrúbnuła (potovstiêła); 2. stanovítisie šérstkim; grubiêti; ~je skóra na dłoniach skôra na dołóniach stanóvitsie šérstka; ~ją rysy twarzy grubiêjut rýsy tváru; ~ją maniery grubiêjut maniéry
grubo   1. tóvsto; grúbo; ~ posmarowany tóvsto (grubo) namázany; ~ się ubrać tóvsto (grúbo) odiahnútisie; ~ wyglądać tóvsto (grubo) vyhladáti; 2. (o głosie) grúbo, nízko; 3. pot. mnôho, grúbo; ~ się mylić grúbo pomylátisie; ~ więcej mnôho bôlš
gruboskórność   f gruboskôrnosť f
gruboskórny   gruboskôrny
grubość   f grúbosť f
gruboziarnisty   krupnozernísty
grubsza: z ~   zbôlšoho; pryblízno
grub|y   1. grúby; ~y mur grúby mur; 2. tóvsty, grúby; ~a kucharka tóvsta (grúba) kuchárka; 3. nízki, gruby; ~y głos nízki (grúby) hółos; 4. velíki; ~e pieniądze velíki hróšy; ~a pomyłka velíka pomýłka; 5. prostáćki; ~y kawał prostáćki žart
grucha|ć   ndk turkotáti, túrkati; gołębie ~ją hołubý turkóčut (túrkajut); zakochani ~ją do siebie zakochány turkóčut (túrkajut) odné do odnóho
gruchn|ąć   dk 1. (o dźwięku) hrúknuti; 2. roznestísie; ~ęła wieść roznesłásie viêsť; 3. (uderzyć) háknuti, hrýmnuti, pýchnuti, žárnuti; 4. (upaść) hrýmnuti; hrýmnutisie
gruchot   m 1. hrúkot m; 2. pot. (stara rzecz albo osoba) róztres m
gruchotać   ndk 1. hrukotáti; baraščáti; skorupy filiżanek ~ły w koszu čerepkí filižánok hrukotáli v kóšy; 2. (druzgotać) rozbiváti, bíti; łamáti; kryšýti
gruczoł   m biol. záłoza f; ~y dokrewne dokróvny záłozy; ~y mleczne mołóčny záłozy; ~y potowe pótovy záłozy; ~y wydzielania wewnętrznego záłozy nutranóho vydiêluvania
gru|da   f hrúda f, kavrýha f; ◊ jak po ~dzie z velíkim trudóm
grudka   f hrúdka f
grudkowaty   hrudkováty
autograf   m autográf m