Hołôvna Svojim diêtium Artykuły Literatura Słovnik Zvukovyje skopy Zvežêteś z nami Svoja.org na Facebook
Svoja mova, svôj vybur, svôj los...
Svoja.org » Słovnik
Słovnik
Natisnuti, kob pobôlšyti...

Pôlśko-pudlaśki słovnik z odvorôtnym pošukom — pracia v rozvitku.

Knopka PL-PDL zapuskaje šukanie tych artykułuv, kotory dajut perekład pôlśkoho słova z pola pošuku na pudlaśku movu.

Knopka PDL-PL zapuskaje šukanie vsiêch artykułuv, u kotorych vystupaje pudlaśkie słovo z pola pošuku.

* * *

U poli pošuku Vy možete vžyvati symbolu * (zôrka) jak mnôhoznačnika, na prykład: ala* (šukati vsiêch słôv, kotory začynajutsie na ala...), *tka (šukati vsiêch słôv, kotory kunčajutsie na ...tka), itd.

Usiê artykuły v słovniku:   22 087

Hlediêti po literach
A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O Ó P Q R S Ś T U V W Y Z Ź Ż
Šukati słova
Znajdiany artykuły
grizzly   m, f [wym. grýzli] grýzli m, f
grobek   m mohíłka f
grobla   f hrébla f; hať f
grobowiec   m hrobôveć m
grobowo   ponúro; jak u mohíli
grobow|y   1. mohílny; ~ grobowy mohílny kámeń; 2. ponúry; jak u mohíli; mértvy; ~a cisza mértva tišýna; ~e milczenie mohílne movčánie; ◊ do ~ej deski do mohíły
groch   m horóch m; ◊ ~ z kapustą horóch z kapústoju; jak ~em o ścianę jak horóchom ob stinú
grochowiny   pl horochviênie n
grochowy   horóchovy
grochówka   f horóchovka f, horóchova zúpa
grodzić   ndk 1. horodíti; obhoródžuvati; 2. perehoródžuvati; odhoródžuvati
grodzisko   m horodíšče n
grodzki   horodśki
grog   m grog m
grom   m hrôm m; ◊ ciskać (rzucać) ~y na kogoś kídati hromámi v kohóś; jak ~ z jasnego nieba jak hrôm z jásnoho néba; od ~a do čórta; kôlko chóčeš; choč odbavláj
gromada   f 1. (skupisko) tovpá f; tłum m; húrba f; kúpa f; čeredá f; hromáda f; 2. (jednostka terytorialna) hromáda f
gromadka   f kúpka f; čerôdka f, hromádka f
gromadnie   tovpóju; tłúmom; húrboju; kúpoju; čeredóju; hromádno; rázom
gromadny   tłúmny; hromádny; másovy
gromadzić   ndk zbiráti; skópluvati; zoserédžuvati
gromadzić się   ndk zbirátisie; skópluvatisie; zoserédžuvatisie
gromadzki   hromádśki; prynaléžny do hromády
gromić   ndk 1. łájati; hániti; 2. hromíti; bíti, rozbiváti
gromki   húčny
gromnica   f hrumnícia f
autograf   m autográf m