Hołôvna Svojim diêtium Artykuły Literatura Słovnik Zvukovyje skopy Zvežêteś z nami Svoja.org na Facebook
Svoja mova, svôj vybur, svôj los...
Svoja.org » Słovnik
Słovnik
Natisnuti, kob pobôlšyti...

Pôlśko-pudlaśki słovnik z odvorôtnym pošukom — pracia v rozvitku.

Knopka PL-PDL zapuskaje šukanie tych artykułuv, kotory dajut perekład pôlśkoho słova z pola pošuku na pudlaśku movu.

Knopka PDL-PL zapuskaje šukanie vsiêch artykułuv, u kotorych vystupaje pudlaśkie słovo z pola pošuku.

* * *

U poli pošuku Vy možete vžyvati symbolu * (zôrka) jak mnôhoznačnika, na prykład: ala* (šukati vsiêch słôv, kotory začynajutsie na ala...), *tka (šukati vsiêch słôv, kotory kunčajutsie na ...tka), itd.

Usiê artykuły v słovniku:   22 087

Hlediêti po literach
A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O Ó P Q R S Ś T U V W Y Z Ź Ż
Šukati słova
Znajdiany artykuły
głuszec   m zool. hłuchár m
głuszyć   ndk hłušýti
gmach   m velízny budýnok
gmaszysko   n velizárny budýnok
gmatwać   ndk motáti, zamótuvati; uskładniáti
gmatwać się   ndk motátisie, zamótuvatisie; uskładniátisie
gmatwanina   f motanína f
gmerać   ndk hrebstí, rozhrybáti; perebiráti
gmerać się   ndk kóškatisie; póratisie
gmin   m prósty naród, pospolíty naród, pospôlstvo n
gmina   f gmína f; ~ wiejska vjoskóva gmína; ~ żydowska žydôvśka gmína
gminn|y   gmínny; urząd ~y gmínny urád; ~a wspólnota gmínna spulnóta
gna|ć   ndk 1. hnátisie; ~ł w dół na złamanie karku hnávsie vniz na skrut hołový; 2. hnáti; ~ć bydło na pastwisko hnáti býdło na pasovóje
gnat   m pot. 1. kôsť f, kôstka f; 2. (rewolwer) gnat m; ◊ sterczą komuś ~y odný kósti v kohóś
gnębiciel   m hnobítel m
gnęb|ić   ndk 1. hnóbiti; ~ić podbity naród hnóbiti pudbíty naród; 2. múčyti; smutíti, žurýti; ~ią ją złe przeczucia múčat jijiê złýje peredčuvánia; co cię ~i? što tébe smutít (žurýt)?
gnębić się   ndk múčytisie; smutítisie, žurýtisie; nespokójitisie
gniadosz   m hniêdy kôń
gniady   hniêdy
gniazdko   n 1. hnizdéčko n; 2. (elektryczne) gniázdko n
gniazdo   n 1. hnizdó n; 2. (elektryczne) gniázdo n
gniazdować   ndk hnizdovátisie, hnizdítisie
gniazdowy   1. hnizdový; 2. gniazdóvy
gnić   ndk hníti
gnida   f hnída f
autograf   m autográf m