Hołôvna Svojim diêtium Artykuły Literatura Słovnik Zvukovyje skopy Zvežêteś z nami Svoja.org na Facebook
Svoja mova, svôj vybur, svôj los...
Svoja.org » Słovnik
Słovnik
Natisnuti, kob pobôlšyti...

Pôlśko-pudlaśki słovnik z odvorôtnym pošukom — pracia v rozvitku.

Knopka PL-PDL zapuskaje šukanie tych artykułuv, kotory dajut perekład pôlśkoho słova z pola pošuku na pudlaśku movu.

Knopka PDL-PL zapuskaje šukanie vsiêch artykułuv, v kotorych vystupaje pudlaśkie słovo z pola pošuku.

* * *

U poli pošuku Vy možete vžyvati symbolu * (zôrka) jak mnôhoznačnika, na prykład: ala* (šukati vsiêch słôv, kotory začynajutsie na ala...), *tka (šukati vsiêch słôv, kotory kunčajutsie na ...tka), itd.

Usiê artykuły v słovniku:   19 835

Hlediêti po literach
A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O Ó P Q R S Ś T U V W Y Z Ź Ż
Šukati słova
Znajdiany artykuły
dojna   dôjna
dojrzale   dospiêło
dojrzałoś|ć   f dospiêłosť f; ~ć płciowa połovája dospiêłosť; świadectwo ~ci posviêdčanie dospiêłostí
dojrzał|y   dospiêły; ~a kobieta dospiêła kobiêta; ~y ser dospiêły syr
dojrzeć   I dk dohlánuti
dojrzeć   II dk zavvažyti, zobáčyti
dojrzeć   dk dospiêti
dojrzewać   ndk dospiváti
dojrzewalnia   f dospiválnia f
dojrzewanie   n dospivánie; ~ płciowe połovóje dospivánie
dojście   n pudychôd m; dóstup m
dojść   dk 1. dojtí; dosiahnúti; 2. domohčýsie, dobítisie; 3. dojtí, nablížýtisie; 4. dojtí, dospiêti
dok   m dok m
dokańczać   ndk zakônčuvati, kunčáti, zaveršáti
dokapitalizować   dk dokapitalizováti
dokarmiać   ndk pudkórmluvati, prykórmluvati
dokarmiać się   ndk kormítisie, žyvítisie
dokarmić   dk 1. pudkormíti, prykormíti; 2. dokormíti
dokarmić się   dk nakormítisie, požyvítisie
dokazać   dk dosiahnúti; dokazáti, pokazáti
dokazywać   ndk 1. dosiaháti; dokázuvati, pokázuvati; 2. durêti, svavóliti
dokąd   1. kudý; ~ idziesz? kudý idéš?; 2. dokôl; ~ chcesz mnie oszukiwać? dokôl ty chóčeš méne pudmánuvati?; 3.spój. poká, pokôl; czytała mu bajkę, ~ nie zasnął čytáła jomú kázku, poká (pokôl) ne zasnuv
dokądkolwiek   kudy-léń, kudy-nébuď, buď-kudý, kudy-búď
dokądś   1. kudýś; 2. dokôlś
dokądże   1. kudý ž; 2. dokôl že
autograf   m autográf m