Hołôvna Svojim diêtium Artykuły Literatura Słovnik Zvukovyje skopy Zvežêteś z nami Svoja.org na Facebook
Svoja mova, svôj vybur, svôj los...
Svoja.org » Słovnik
Słovnik
Natisnuti, kob pobôlšyti...

Pôlśko-pudlaśki słovnik z odvorôtnym pošukom — pracia v rozvitku.

Knopka PL-PDL zapuskaje šukanie tych artykułuv, kotory dajut perekład pôlśkoho słova z pola pošuku na pudlaśku movu.

Knopka PDL-PL zapuskaje šukanie vsiêch artykułuv, u kotorych vystupaje pudlaśkie słovo z pola pošuku.

* * *

U poli pošuku Vy možete vžyvati symbolu * (zôrka) jak mnôhoznačnika, na prykład: ala* (šukati vsiêch słôv, kotory začynajutsie na ala...), *tka (šukati vsiêch słôv, kotory kunčajutsie na ...tka), itd.

Usiê artykuły v słovniku:   22 087

Hlediêti po literach
A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O Ó P Q R S Ś T U V W Y Z Ź Ż
Šukati słova
Znajdiany artykuły
dobywać   ndk 1. dobyváti; 2. vyjmáti, dostaváti; ~ węgiel dostaváti uhól
dobywa|ć się   ndk vychóditi; rozychóditisie; z otworu ~ła się para z dýrki vychódiła pára
docelowo   podług plánu, u ostatóčnum výniku
docelow|y   1. cilový, kunciový; port ~y cilový (kunciový) port; 2. zaplanóvany; produkcja ~a zakładu zaplanóvana produkcija zakłádu
doceniać   ndk dociniáti, ociniáti jak tréba
doceniać się   ndk dociniáti samóho sébe, ociniáti samóho sébe jak tréba
docenić   dk dociníti, ociníti jak tréba
docenić się   dk dociníti samóho sébe, ociníti samóho sébe jak tréba
docent   m docént m
docentura   f docentúra f
dochodowość   f dochôdnosť f, prybytkóvosť f
dochodowy   dochôdny, prybytkóvy; ◊ podatek ~ dochôdny podátok
dochodzenie   n rozsliêduvanie n, sliêdstvo n
dochodzeniowy   sliêdčy, zvjázany z rozsliêduvaniom, zvjázany zo sliêdstvom
dochodzeniówka   f sliêdčy oddiêł policiji
dochodz|ić   I ndk 1. dochóditi; dosiaháti; stado zwierząt ~i do wodopoju čeredá zvirôv dochódit do vodopóju; ~ić do czegoś w życiu dochóditi do čohóś u žýciu, dosiaháti čohóś u žýciu; tramwaj ~i do nowego osiedla tramváj dochódit do nóvoho kvartáłu; 2. domahátisie, dobivátisie; ~ić prawdy w sądzie dobivátisie právdy čérez sud; 3. dochóditi, nabližátisie; ~i północ dochódit pôvnoč; 4. dochóditi; dospiváti; kurczak ~i w piekarniku kureniá dochódit (dopikájetsie) u duchôvci; zielone jabłka ~ą na parapecie zelóny jábłyka dospivájut na pudokónniku; ◊ ~ do głosu dochóditi do hółosu; ~ do siebie dochóditi do prytómnosti (do sébe); ~ do skutku dochóditi do výniku
dochodzi|ć   II dk dochodíti; ~ł do końca semestru i rzucił studia dochodív do kunciá seméstru i kínuv stúdyja; ~ł w starych butach do wiosny dochodív u starých čerevíkach do vesný
dochować   dk 1. dochováti; ~ dezertera do końca wojny dochováti dezertéra do kunciá vujný; 2. zachováti; ~ tajemnicy zachováti tajemníciu
dochowa|ć   dk 1. zachovátisie; zamek ~ł się do naszych czasów zámok zachovávsie do nášoho čásu; 2. výhodovati; dočekátisie; ~ć się wspaniałych dzieci výhodovati nadzvyčájny diêti
dochowywać   ndk 1. dochóvuvati; 2. zachóvuvati
dochód   m dochôd m; prybýtok m; ~ narodowy nacijonálny dochôd; ~ brutto dochôd brútto; ~ netto dochôd nétto
dochrapać się   dk pot. dobítisie, domohčýsie
dochrapywać się   ndk pot. dobivátisie, domahátisie
dociąć   dk 1. dorêzati; 2. chvósnuti; 3. dotiáti, pudkołóti
dociągać   ndk dotiáhuvati
autograf   m autográf m