Hołôvna Svojim diêtium Artykuły Literatura Słovnik Zvukovyje skopy Zvežêteś z nami Svoja.org na Facebook
Svoja mova, svôj vybur, svôj los...
Svoja.org » Słovnik
Słovnik
Natisnuti, kob pobôlšyti...

Pôlśko-pudlaśki słovnik z odvorôtnym pošukom — pracia v rozvitku.

Knopka PL-PDL zapuskaje šukanie tych artykułuv, kotory dajut perekład pôlśkoho słova z pola pošuku na pudlaśku movu.

Knopka PDL-PL zapuskaje šukanie vsiêch artykułuv, u kotorych vystupaje pudlaśkie słovo z pola pošuku.

* * *

U poli pošuku Vy možete vžyvati symbolu * (zôrka) jak mnôhoznačnika, na prykład: ala* (šukati vsiêch słôv, kotory začynajutsie na ala...), *tka (šukati vsiêch słôv, kotory kunčajutsie na ...tka), itd.

Usiê artykuły v słovniku:   22 087

Hlediêti po literach
A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O Ó P Q R S Ś T U V W Y Z Ź Ż
Šukati słova
Znajdiany artykuły
dłuższ|y   dóvšy; ~y czas dovóli (dósyć) dóvho; od ~ego czasu od dóvšoho (jakóhoś) čásu; na ~ą metę na bôlš protiáhły čas (términ)
dłużyć się   ndk dóvžytisie, dóvho tiahnútisie
dłużyzna   f dovhotá f
dmucha|ć   ndk dúti, dmúchati; viêjati; ~ć na zupę dúti (dmúchati) na zúpu; wiatr ~ł w żagle viêtior viêjav v parusý; ◊ nie dać sobie w kaszę ~ć ne dáti sébe v krývdu; nie w kij ~ł ne cháchońki, ne žártočki
dmuchawa   f dmucháva f
dmuchawiec   m 1. (roślina mleczu) mołočáj m; 2. (owocostan mleczu) púchavka f
dmuchnąć   dk 1. dmúchnuti; 2. pot. utečy, dáti drapaká (dráła); 3. pot. stiahnúti, svísnuti
dna   f podágra f
dnieć   ndk dniêti, svitáti, rozvídniuvatisie
dniówk|a   f dniôvka f; płacić od ~i płatíti za dniôvku; przepuścić całą ~ę propustíti ciêłu dniôvku
dniówkowy   dniôvočny
dn|o   n dno n; ~o morza dno móra; ten film to ~o siêty film to dno; ◊ ~o nędzy krájnia biêdnosť; ~o rozpaczy krájnia rózpač; drugie ~o podvôjne dno; odbić się od ~a odbítisie od dna; opusitisie na samóje dno; wypić do ~a kielich goryczy výpiti hôrku čášu do dna
do   przyim. do; u; jechać ~ Warszawy jiêchati do Varšávy, jiêchati v Varšávu; iść ~ pracy ití do práci; iść ~ lekarza ití do dóktora (liêkara); wsiąść ~ pociągu siêsti v pójizd; dojść ~ wniosku dojtí do vysnóvy; płyn ~ mycia naczyń téčyvo do mytiá posúdy; chęć ~ życia ochvóta do žýcia (žytiá); miasto ~ dwustu tysięcy mieszkańców miêsto (hórod) do dvuchsót týsiač žýteluv; namawiać ~ kupna namovláti do kúpli; nie mam nic ~ czytania mniê nemá čohó čytáti; dał mu walizkę ~ niesienia dav jomú nestí valízku; dzieci, ~ łóżka! diêti, do łôžka!; wpół ~ piątej połovína pjátoji; ◊ co ~ što do; što týčytsie; ~ bani (kitu, luftu) nikúdy ne hodítsie; ~ białego rana do biêłoho dnia; ~ budy! do búdy!; ~ ciężkiej (jasnej) cholery do jásnoji chaléry; ~ cholery i trochę do chaléry i šče tróchi; ~ chrzanu ni chrená ne várte; ~ cna dotłá; ~ czasu do čásu, do porê; ~ czysta dočýsta; ~ dnia do ránia, do póranku; ~ dnia dzisiejszego do diś dnia; ~ dupy wulg. do dúpy; ~ ostatka doréšty, do ostátku; ~ późna dopuzná; ~ szczętu dotłá; ~ syta dosýta; ~ widzenia do pobáčenia; ~ zobaczenia do pobáčenia; ~ żywego do žyvóho
dob|a   f 1. (24 godziny) sútki pl; przez całą ~ę ciêły (krúhły) sútki; 2. (okres) epóka f; čas m
dobarwiać   ndk dofarbóvuvati, dokrášuvati
dobarwić   dk dofarbováti, dokrasíti
doberman   m dóberman m
dobić   dk 1. dobíti; 2. (o statkach) pryčáliti; 3. pot. do kogoś dołučýtisie do kohoś; nahnáti kohoś; 4. dobíti, ubíti do kunciá, zahnáti do kunciá
dobić się   dk 1. dobrátisie; 2. czegoś dosiahnúti čohóś, dojtí do čohoś
dobiec   dk 1. dobiêhčy; 2. (o dźwiękach) dojtí, doletiêti, počútisie; 3. pudyjti; skônčytisie
dobieg   m dóbih m
dobiega|ć   ndk 1. dobiháti; ~ł do mety dobiháv do metý; 2. (o dźwiękach) dochóditi, dolitáti, čútisie; 3. pudychóditi; kunčátisie; wakacje ~ły końca vakáciji pudychódili do kunciá, vakáciji kunčálisie; ~ł już sześćdziesiatki jomú vže byłó pud šêsťdesiat
dobierać   ndk 1. dobiráti, bráti dodatkóvo; ~ sobie ziemniaków dobiráti sobiê kartópel; 2. vybiráti, pudbiráti; ~ odpowiednich współpracowników vybiráti (pudbiráti) odpoviêdnich spuvpraciovnikôv
dobier|ać się   ndk dobirátisie; niedźwiedź ~ł się do miodu medviêď dobirávsie do médu; szef ~ł się do sekretarki šef dobirávsie do sekretárki; izba skarbowa ~a się do oszustów podatkowych skarbóva ízba dobirájetsie do podátkovych machlarôv; ~ać się w pary pod względem wzrostu dobirátisie v páry pódług róstu
dobi|jać   ndk 1. dobiváti; ~ wroga dobiváti vóroha; zmartwienie go ~ło bidá jóho dobíła; 2. (o statkach) pryčáluvati; 3. pot. do kogoś dołučátisie do kohoś; nahaniáti kohoś; 4. dobiváti, ubiváti do kunciá, zahaniáti do kunciá; ~ kliny dobiváti klinkí, ubiváti (zahaniáti) klinkí do kunciá
autograf   m autográf m