Hołôvna Svojim diêtium Artykuły Literatura Słovnik Zvukovyje skopy Zvežêteś z nami Svoja.org na Facebook
Svoja mova, svôj vybur, svôj los...
Svoja.org » Słovnik
Słovnik
Natisnuti, kob pobôlšyti...

Pôlśko-pudlaśki słovnik z odvorôtnym pošukom — pracia v rozvitku.

Knopka PL-PDL zapuskaje šukanie tych artykułuv, kotory dajut perekład pôlśkoho słova z pola pošuku na pudlaśku movu.

Knopka PDL-PL zapuskaje šukanie vsiêch artykułuv, v kotorych vystupaje pudlaśkie słovo z pola pošuku.

* * *

U poli pošuku Vy možete vžyvati symbolu * (zôrka) jak mnôhoznačnika, na prykład: ala* (šukati vsiêch słôv, kotory začynajutsie na ala...), *tka (šukati vsiêch słôv, kotory kunčajutsie na ...tka), itd.

Usiê artykuły v słovniku:   20 780

Hlediêti po literach
A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O Ó P Q R S Ś T U V W Y Z Ź Ż
Šukati słova
Znajdiany artykuły
dębina   f 1. (drewno) dubína f; 2. (las) dubróva f
dębowy   dubóvy
dętk|a   f 1. déntka f; przebić ~ę probíti déntku; 2. pot. déntka f; z niego już ~a z johó vže déntka
dęt|y   1. dúty; ~ sukces dúty súkces; ~e frazesy dúty słová; 2. duchový; instrumenty ~e duchovýje instruménty; orkiestra ~a duchovája orkiéstra
diabelnie   čortôvśko; ~ ciężki čortôvśko tiážki
diabeln|y   čortôvśki; ~e zimno čortôvśkie zimnó, čortôvśki chółod
diabelski   čortôvśki, dyjábolśki; čôrtuv, dyjábłuv
diabelsko   čortôvśko, dyjábolśko
diabelstwo   n čortôvstvo n, dyjábolstvo n
diab|eł   m čort m, dyjáboł m; ◊ idź do ~ła! idí k čórtu!; idí do dyjábła!; do ~ła! do dyjábła!; a niech cię ~li wezmą kob tebé čort uziáv; boli jak ~li strášno bolít; ~li wiedzą čort znáje; gdzie ~eł mówi dobranoc u čórta na zakłuniách; bać się kogoś, czegoś jak ~eł święconej wody bojátisie kohóś, čohóś jak čort krýža; jeden ~eł odín čort; po kiego ~ła na jakóho čórta; ~eł kogoś opętał čort u kômś poselívsie; ~eł ogonem nakrył čort chvostóm nakrýv; ~li kogoś biorą zło kohóś beré; ~li gdzieś kogoś ponieśli čort kudýś kohóś zaniôs; ~li nadali kogoś, coś čort pryniôs kohóś, štoś; ~li wzięli kogoś, coś čort uziáv kohóś, štoś
diabełek   m čórtik m, dyjáblik m
diabetolog   m dyjabetólog m
diabetologia   f dyjabetológija f
diabetologiczny   dyjabetologíčny
diabetyk   m dyjabétyk m
diablica   f dyjablícia f, čortôvka f
diablo   dyjábolśko, čortôvśko
diaboliczny   dyjabolíčny
diachronia   f dyjachrónija f
diachroniczny   dyjachroníčny
diadem   m dyjádem m
diagnosta   m dyjagnóst m
diagnostyczny   dyjagnostýčny
diagnostyka   f dyjagnóstyka f
diagnoza   f dyjagnóza f
autograf   m autográf m