Hołôvna Svojim diêtium Artykuły Literatura Słovnik Zvukovyje skopy Zvežêteś z nami Svoja.org na Facebook
Svoja mova, svôj vybur, svôj los...
Svoja.org » Słovnik
Słovnik
Natisnuti, kob pobôlšyti...

Pôlśko-pudlaśki słovnik z odvorôtnym pošukom — pracia v rozvitku.

Knopka PL-PDL zapuskaje šukanie tych artykułuv, kotory dajut perekład pôlśkoho słova z pola pošuku na pudlaśku movu.

Knopka PDL-PL zapuskaje šukanie vsiêch artykułuv, u kotorych vystupaje pudlaśkie słovo z pola pošuku.

* * *

U poli pošuku Vy možete vžyvati symbolu * (zôrka) jak mnôhoznačnika, na prykład: ala* (šukati vsiêch słôv, kotory začynajutsie na ala...), *tka (šukati vsiêch słôv, kotory kunčajutsie na ...tka), itd.

Usiê artykuły v słovniku:   22 087

Hlediêti po literach
A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O Ó P Q R S Ś T U V W Y Z Ź Ż
Šukati słova
Znajdiany artykuły
deuter   m chem. déuter m
dewaluacja   f devaluácija f
dewaluować   ndk devaluováti
dewaluować się   ndk devaluovátisie
dewastacja   f spustošénie n, zniščénie n, zrujnovánie n
dewastować   ndk pustóšyti, níščyti, rujnováti
dewiacja   f devijácija f
dewiacyjny   devijacíjny
dewiant   m devijánt m
dewiza   f devíza f
dewizka   f lenciužók pry kišénnych časach
dewizowy   devízovy
dewizy   pl devízy pl
dewocja   f devócija f
dewocjonalia   pl réčy relihíjnoho kúltu
dewocyjny   devocíjny
dewot   m devót m
dewotka   f devótka f
dezaktualizacja   f dezaktualizácija f
dezaktualizować   ndk dezaktualizováti
dezaktualizować się   ndk dezaktualizovátisie
dezaktywacja   f dezaktyvácija f
dezaprobata   f neprymánie n; osudžénie n
dezaprobowaći   ndk neprymáti; osudžáti
dezawuować   ndk zaperéčuvati; odrykátisie; odkázuvatisie; ne pryznaváti
autograf   m autográf m