Hołôvna Svojim diêtium Artykuły Literatura Słovnik Zvukovyje skopy Zvežêteś z nami Svoja.org na Facebook
Svoja mova, svôj vybur, svôj los...
Svoja.org » Słovnik
Słovnik
Natisnuti, kob pobôlšyti...

Pôlśko-pudlaśki słovnik z odvorôtnym pošukom — pracia v rozvitku.

Knopka PL-PDL zapuskaje šukanie tych artykułuv, kotory dajut perekład pôlśkoho słova z pola pošuku na pudlaśku movu.

Knopka PDL-PL zapuskaje šukanie vsiêch artykułuv, v kotorych vystupaje pudlaśkie słovo z pola pošuku.

* * *

U poli pošuku Vy možete vžyvati symbolu * (zôrka) jak mnôhoznačnika, na prykład: ala* (šukati vsiêch słôv, kotory začynajutsie na ala...), *tka (šukati vsiêch słôv, kotory kunčajutsie na ...tka), itd.

Usiê artykuły v słovniku:   20 780

Hlediêti po literach
A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O Ó P Q R S Ś T U V W Y Z Ź Ż
Šukati słova
Znajdiany artykuły
dziwota:   nie ~ ničóho dívnoho
dziwować się   ndk p. dziwić się
dziwowisko   n divovísko n
dzwon   m zvôn m
dzwonek   m 1. zvonók m; 2. (w kartach) búbno n; 3. bot. zvonóčok m
dzwonić   ndk zvóniti
dzwonko   n kusók rýby
dzwonkowaty   zvonkováty
dzwonnica   f zvonícia f
dzwonnik   m zvonár m
dzwonowy   zvonóvy
dźgać   ndk kołóti; ustromláti
dźgnąć   dk ukołóti; kolnúti; ustromíti
dźwięczeć   ndk zvučáti
dźwięcznie   zvúčno; zvônko; hołosnó
dźwięczność   f zvúčnosť f; zvônkosť f; hołósnosť f
dźwięczny   zvúčny; zvônki; hołósny
dźwięk   m zvuk m
dźwiękow|y   zvukový; ścieżka ~a zvukovája stéžka
dźwig   m 1. dźvig m; 2. vínda f
dźwig|ać   ndk 1. púlati, prúcati; ~a wielką skrzynię púlaje (prúcaje) velíku skrýniu; 2. pudtrýmuvati; býti opóroju; biurko ~a sterty dokumentów na bjúrku ležát stósy dokuméntuv; 3. odbudóvuvati; pudymáti; ~ zrujnowaną gospodarkę odbudóvuvati (pudymáti) zrujnóvanu ekonómiku
dźwigać się   ndk pudymátisie; ustaváti
dźwigar   m zeliêzny bálok
dźwignąć   dk pudniáti
dźwignąć się   dk pudniátisie; ustáti
autograf   m autográf m