Hołôvna Svojim diêtium Artykuły Literatura Słovnik Zvukovyje skopy Zvežêteś z nami Svoja.org na Facebook
Svoja mova, svôj vybur, svôj los...
Svoja.org » Słovnik
Słovnik
Natisnuti, kob pobôlšyti...

Pôlśko-pudlaśki słovnik z odvorôtnym pošukom — pracia v rozvitku.

Knopka PL-PDL zapuskaje šukanie tych artykułuv, kotory dajut perekład pôlśkoho słova z pola pošuku na pudlaśku movu.

Knopka PDL-PL zapuskaje šukanie vsiêch artykułuv, v kotorych vystupaje pudlaśkie słovo z pola pošuku.

* * *

U poli pošuku Vy možete vžyvati symbolu * (zôrka) jak mnôhoznačnika, na prykład: ala* (šukati vsiêch słôv, kotory začynajutsie na ala...), *tka (šukati vsiêch słôv, kotory kunčajutsie na ...tka), itd.

Usiê artykuły v słovniku:   20 780

Hlediêti po literach
A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O Ó P Q R S Ś T U V W Y Z Ź Ż
Šukati słova
Znajdiany artykuły
dziejopis   m litopíseć m
dziejopisarski   litopísny
dziejopisarstwo   n litopisánie n
dziejopisarz   m litopíseć m
dziejowy   historýčny
dziekan   m dekán m
dziekanat   m dekanát m
dziekanka   f pot. dekánśki úrlop
dziekański   dekánśki
dzielenie   n diliênie n
dziel|ić   ndk 1. dilíti; ~ bułkę na dwie części dilíti búłku na dviê části; ~ dwadzieścia przez pięć dilíti dvádceť na pjať; 2. oddiláti; od wakacji ~ą nas dwa tygodnie od vakácijuv oddilájut nas dva týžni; 3. rozdiláti; ~ z kimś wygnanie rozdiláti z kimś vyhnánie; ◊ ~ić włos na czworo dilíti vółos na čétvero; ~ić skórę na niedźwiedziu dilíti skôru nezabítoho medvédia
dziel|ić się   ndk 1. czymś dilítise čymś; 2. na coś dilítisie na štoś; dom ~i się na część mieszkalną i strych dôm diêlitsie na žyłúju časť i horú; 3. przez coś dilítisie na štoś; osiem ~i się przez cztery i dwa vôsim diêlitsie na štyry i dva; ◊ ~ić się ostatnim kęsem dilítisie ostátnim
dzielna   f mat. diêlna f
dzielnica   f dilnícia f, kvartáł m
dzielnicowy   1. dilníčny, kvartálny; 2. m dilníčny policijánt
dzielnie   smiêło, odvážno; bójko; energíčno
dzielnik   m mat. diêlnik m
dzielność   f smiêłosť f, odváha f; bójkosť f; energíčnosť f
dzielny   smiêły, odvážny; bójki; energíčny
dzieł|o   n 1. diêło n; brać się do ~a brátisie za diêło; 2. tvôr m; ~o sztuki tvôr mastáctva; ~a wszystkie póvny zbôr tvóruv
dzienniczek   m dénnik (učenika)
dziennie   1. kážny deń; štódeń; štódnia; 2. za deń; na deń; osiem godzin ~ vôsim hodín na deń
dziennik   m 1. (w radiu lub telewizji) dziénnik m; 2. (gazeta) štodénna gazéta; 3. (pamiętnik) dénnik m; 4. (klasowy) dziénnik m
dziennikarka   f žurnalístka f
dziennikarski   žurnalistýčny
autograf   m autográf m