Hołôvna Svojim diêtium Artykuły Literatura Słovnik Zvukovyje skopy Zvežêteś z nami Svoja.org na Facebook
Svoja mova, svôj vybur, svôj los...
Svoja.org » Słovnik
Słovnik
Natisnuti, kob pobôlšyti...

Pôlśko-pudlaśki słovnik z odvorôtnym pošukom — pracia v rozvitku.

Knopka PL-PDL zapuskaje šukanie tych artykułuv, kotory dajut perekład pôlśkoho słova z pola pošuku na pudlaśku movu.

Knopka PDL-PL zapuskaje šukanie vsiêch artykułuv, v kotorych vystupaje pudlaśkie słovo z pola pošuku.

* * *

U poli pošuku Vy možete vžyvati symbolu * (zôrka) jak mnôhoznačnika, na prykład: ala* (šukati vsiêch słôv, kotory začynajutsie na ala...), *tka (šukati vsiêch słôv, kotory kunčajutsie na ...tka), itd.

Usiê artykuły v słovniku:   20 780

Hlediêti po literach
A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O Ó P Q R S Ś T U V W Y Z Ź Ż
Šukati słova
Znajdiany artykuły
dosmażyć się   dk dosmážytisie
dosolić   dk dosolíti
dospać   dk dospáti
dossier   n [wym. dosjé] dossier n
dostać   I ndk 1. dostáti, otrymáti; ~ nagrodę dostáti (otrymáti) nahoródu; 2. dostáti; kupíti; ~ świeży chleb dostáti (kupíti) sviêžoho chliêba; 3. dostáti čohóś; pudchvatíti štoś; zachvorêti na štoś; ~ gorączki dostáti horáčki; ~ zapalenia płuc pudchvatíti zapalénie lóhkich, zachvorêti na zapalénie lóhkich; 4. dostáti; poterpiêti; ~ pałką w głowę dostáti páłkoju po hołoviê; 5. dostáti; dotknútisie; ~ ręką do najwyższej półki dostáti rukóju do najvýžšoji pôłki; 6. schvatíti, złápati; chcieli go ~ żywego chotiêli schvatíti (złápati) jóho žyvým; ◊ ~ buziaka dostáti búsi; ~ bzika pot. dostáti bzíka; ~ kopa (kopniaka) dostáti kopniáka; ~ po pysku (po gębie, w pysk, w gębę) pot. dostáti po mýrsi (po mýzi); ~ szkołę naučýtisie (nabrátisie) rózumu; ~ wycisk pot. a) dostáti łúpotnia; b) dostáti ôdžymku; ~ za swoje dostáti za svojé; ~ w dupę wulg. dostáti v sráku; ~ w skórę dostáti v skôru
dostać   II dk dostojáti
dosta|ć się   dk 1. popástisie, trápitisie; ~ło mu się najlepsze miejsce jomú popáłosie (trápiłosie) najliêpše miêstie; 2. popásti, trápiti; ~ł się go ogrodu przez płot vôn popáv (trápiv) u horód čerez płôt; ◊ ~ć się w czyjeś ręce popásti (trápiti) v čyjiêś rúki; ~ać się na języki popásti na jazykí
dostarczać   ndk dostavláti; dovóziti, pudvóziti; donósiti, pudnósiti
dostarczyciel   m dostávščyk m, dovôzčyk m
dostarczyć   dk dostáviti; doveztí, pudveztí; donestí, pudnestí
dostatecznie   dostatkóvo, dostátočno; dósyć, dovóli
dostateczny   dostatkóvy, dostátočny
dostat|ek   m dostátok m; dobrobýt m; żyć w ~ku žýti v dostátku (dobrobýti); ~ek towarów na rynku dostátok továruv na rýnku
dostatni   zamóžny, boháty
dostaw|a   f dostáva f; z ~ą do domu z dostávoju dodómu (docháty); niedostateczne ~y żywności nedostatkóvy dostávy charčôv
dostawać   ndk 1. dostaváti, otrýmuvati; 2. dostaváti; kupláti; 3. dostaváti čohóś; pudchvátuvati štoś; 4. dostaváti; terpiêti; 5. dostaváti; dotykátisie; 6. chvatáti, łápati
dostawać się   ndk 1. popadátisie, traplátisie; 2. popadáti, trapláti
dostawca   m dostávščyk m, dovôzčyk m
dostawczy   zvjázany z dostávoju, dotýčny dostávy
dostawiać   ndk 1. dostavláti, prystavláti; 2. dovóziti, pudvóziti; donósiti, pudnósiti; pryvóditi
dostawić   dk 1. dostáviti, prystáviti; 2. doveztí, pudveztí; donestí, pudnestí; pryvestí
dosypać   dk dosýpati, pudsýpati
dosypiać   ndk dosypláti
dosypywać   ndk dosypáti, pudsypáti
dosyt   m sýť f; sýtosť f
autograf   m autográf m