Hołôvna Svojim diêtium Artykuły Literatura Słovnik Zvukovyje skopy Zvežêteś z nami Svoja.org na Facebook
Svoja mova, svôj vybur, svôj los...
Svoja.org » Słovnik
Słovnik
Natisnuti, kob pobôlšyti...

Pôlśko-pudlaśki słovnik z odvorôtnym pošukom — pracia v rozvitku.

Knopka PL-PDL zapuskaje šukanie tych artykułuv, kotory dajut perekład pôlśkoho słova z pola pošuku na pudlaśku movu.

Knopka PDL-PL zapuskaje šukanie vsiêch artykułuv, v kotorych vystupaje pudlaśkie słovo z pola pošuku.

* * *

U poli pošuku Vy možete vžyvati symbolu * (zôrka) jak mnôhoznačnika, na prykład: ala* (šukati vsiêch słôv, kotory začynajutsie na ala...), *tka (šukati vsiêch słôv, kotory kunčajutsie na ...tka), itd.

Usiê artykuły v słovniku:   20 958

Hlediêti po literach
A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O Ó P Q R S Ś T U V W Y Z Ź Ż
Šukati słova
Znajdiany artykuły
klerykał   m klerykáł m
kleszcz   m zool. kliêšč m
kleszcze   pl 1. obcéngi pl; ščêpci pl; 2. kliêščy pl; ~ raka kliêščy ráka
klezmer   m klézmer m
klezmerski   klézmerśki
klęczeć   ndk stojáti na kolinách
klęcz|ki:   na ~ki na koliná; na ~kach na kolinách; podnieść się z ~ek pudniátisie z koliên
klęcznik   m łávka do poklakánia
klęka|ć   ndk staváti na koliná; poklakáti; ◊ ~jcie narody! nízki pokłôn!
klęknąć   dk státi na koliná; poklaknúti
klępa   f 1. łosícha f; 2. (pejoratywnie o kobiecie) nezhrába f; nechlúja f
klęsk|a   f 1. poráza f; rozhrôm m; doznać ~i poterpiêti porázu; druzgocąca ~a póvny rozhrôm; 2. bidá f; lícho n; ~a głodu hółod m; hołodomôr m; ~a żywiołowa stychíjna bidá; stychíjne lícho
klęsnąć   ndk 1. (o gruncie) prováluvatisie; 2. (o opuchliźnie) odtucháti; schóditi
klient   m klijént m; pokupník m; petént m; ~ w sklepie klijént (pokupník) u łávci; ~ w urzędzie klijént (petént) v ustanóvi (bjúrovi)
klientela   f klijénty pl; klijentúra f
klientka   f klijéntka f; pokupnícia f; peténtka f
klif   m klif m; obrýv m
klifowy   klífovy
klikać   ndk klíkati
kliknąć   dk klíknuti; ~ myszą na ikonkę klíknuti myšéju na ikónku
klimakterium   n klimaktéryjum n
klimat   m 1. klímat m; surowy ~ suróvy klímat; ~ lądowy kontynentálny klímat; ~ umiarkowany umiêrany klímat; 2. klímat m; atmosféra m; nastrôj m; dobry ~ dla pracy dóbry klímat dla práci
klimatyczn|y   klimatýčny; klimatýčny varúnki
klimatyzacja   f klimatyzácija f
klimatyzacyjny   klimatyzacíjny
autograf   m autográf m