Hołôvna Svojim diêtium Artykuły Literatura Słovnik Zvukovyje skopy Zvežêteś z nami Svoja.org na Facebook
Svoja mova, svôj vybur, svôj los...
Svoja.org » Słovnik
Słovnik
Natisnuti, kob pobôlšyti...

Pôlśko-pudlaśki słovnik z odvorôtnym pošukom — pracia v rozvitku.

Knopka PL-PDL zapuskaje šukanie tych artykułuv, kotory dajut perekład pôlśkoho słova z pola pošuku na pudlaśku movu.

Knopka PDL-PL zapuskaje šukanie vsiêch artykułuv, v kotorych vystupaje pudlaśkie słovo z pola pošuku.

* * *

U poli pošuku Vy možete vžyvati symbolu * (zôrka) jak mnôhoznačnika, na prykład: ala* (šukati vsiêch słôv, kotory začynajutsie na ala...), *tka (šukati vsiêch słôv, kotory kunčajutsie na ...tka), itd.

Usiê artykuły v słovniku:   20 958

Hlediêti po literach
A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O Ó P Q R S Ś T U V W Y Z Ź Ż
Šukati słova
Znajdiany artykuły
klejonka   f klejônka f (połotno)
klejowaty   kléjisty
klejow|y   kliêjovy; farby ~e kliêjovy fárby
klekot   m klékot m; klekotánie n
klekotać   ndk klekotáti
klekotka   f láskavka f
kleks   m kleks m
klematis   m, f, n bot. klemátis m, f, n
kleń   m zool. kliêń m
klepać   ndk 1. klepáti; lápati; ~ kogoś po ramieniu klepáti (lápati) kohóś po plečê; 2. klepáti; ~ podkowę klepáti pudkóvu; ~ kosę klepáti kosú; 3. klepáti; bołbotáti; ~ pacierz klepáti pácier; ◊ ~ biedę biduváti; terpiêti bidú
klepać się   ndk 1. lápatisie; 2. lápati odín odnóho
klepisko   n tôk m; młóciliśmy cepami na ~u my mołotíli cipámi na tokóvi
klepk|a   f klépka f; ◊ brak komuś piątej ~i w głowie u kohóś ne vsiê dóma; komúś brakúje pjátoji klépki
klepnąć   dk klépnuti; lápnuti
klepnąć się   dk lápnutisie
klepsydra   f 1. klepsýdra f; pisóčny časý; 2. (zawiadomienie o śmierci) klepsýdra f
kleptoman   m kleptomán m
kleptomania   f kleptománija f
kleptomanka   f kleptománija f
kler   m klír m; duchoviênstvo m
kleryk   m seminarýst m
klerykalizacja   f klerykalizácija f
klerykalizm   m klerykalízm m
klerykalizować   ndk klerykalizováti
klerykalny   klerykálny
autograf   m autográf m