Hołôvna Svojim diêtium Artykuły Literatura Słovnik Zvukovyje skopy Zvežêteś z nami Svoja.org na Facebook
Svoja mova, svôj vybur, svôj los...
Svoja.org » Słovnik
Słovnik
Natisnuti, kob pobôlšyti...

Pôlśko-pudlaśki słovnik z odvorôtnym pošukom — pracia v rozvitku.

Knopka PL-PDL zapuskaje šukanie tych artykułuv, kotory dajut perekład pôlśkoho słova z pola pošuku na pudlaśku movu.

Knopka PDL-PL zapuskaje šukanie vsiêch artykułuv, v kotorych vystupaje pudlaśkie słovo z pola pošuku.

* * *

U poli pošuku Vy možete vžyvati symbolu * (zôrka) jak mnôhoznačnika, na prykład: ala* (šukati vsiêch słôv, kotory začynajutsie na ala...), *tka (šukati vsiêch słôv, kotory kunčajutsie na ...tka), itd.

Usiê artykuły v słovniku:   20 958

Hlediêti po literach
A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O Ó P Q R S Ś T U V W Y Z Ź Ż
Šukati słova
Znajdiany artykuły
kawka   f háłka f
kawon   m kavún m
kawowy   kavóvy
kawusia   f kávka f; kavúsia f
Kazach   m kazách m
kazachski   kazáchśki
kaza|ć   ndk a. dk 1. prykázuvati; nakázuvati; rozporadžátisie; kazáti; lekarz ~ł stosować okłady dóktor prykazáv (skazáv) robíti obkłády; 2. zastavláti; prymúšuvati; zmúšuvati; ~ł nam stać na mrozie przez swoje spóźnienie zastáviv nas ždáti na morózi čerez svoje opuzdánie; 3. zamóviti; ~ł sobie uszyć garnitur zamóviv sobiê pošýti kostiúm
kazalnica   f ambón m
kazamaty   pl kazamáty pl
kazani|e   n própoviď f; wygłosić ~e skazáti própoviď; prawić komuś ~a čytáti komúś própovidi; ◊ siedzieć jak na tureckim ~u sidiêti dúreń dúrniom
kazeina   f kazeína f
kazirodczy   krovozmiêšny
kazirodztwo   n krovozmišánie n
kaznodzieja   m propoviêdnik m
kaznodziejski   propoviêdnićki
kazuistyczny   kazuistýčny
kazuistyka   f kazuístyka f
kaźń   f 1. mučénije n; 2. kára smérti (vykonanie)
każdorazowo   kážny raz, što raz
każdorazowy   kažnorazóvy, štorazóvy
każd|y   kážny; usiáki; lubý; ~ego dnia kážny deń; štódeń; w ~ej chwili u lubúju chvilínu; w ~ym razie vo vsiákim výpadku; pod ~ym względem vo vsiêch odnósinach; z kážnoho óhladu; na ~ym kroku na kážnym króku; za ~ym razem kážny raz
kącik   m kutók m; kutóčok m
kądziel   f kudéla f; prząść ~ prásti kudélu
kąkol   m kukól m
kąpać   ndk 1. kupáti; ~ niemowlę w wanience kupáti nemovlátko v vánnočci; 2. vymóčuvati; ~ płótno w barwniku vymóčuvati połotnó v fárbi
autograf   m autográf m