Hołôvna Svojim diêtium Artykuły Literatura Słovnik Zvukovyje skopy Zvežêteś z nami Svoja.org na Facebook
Svoja mova, svôj vybur, svôj los...
Svoja.org » Słovnik
Słovnik
Natisnuti, kob pobôlšyti...

Pôlśko-pudlaśki słovnik z odvorôtnym pošukom — pracia v rozvitku.

Knopka PL-PDL zapuskaje šukanie tych artykułuv, kotory dajut perekład pôlśkoho słova z pola pošuku na pudlaśku movu.

Knopka PDL-PL zapuskaje šukanie vsiêch artykułuv, v kotorych vystupaje pudlaśkie słovo z pola pošuku.

* * *

U poli pošuku Vy možete vžyvati symbolu * (zôrka) jak mnôhoznačnika, na prykład: ala* (šukati vsiêch słôv, kotory začynajutsie na ala...), *tka (šukati vsiêch słôv, kotory kunčajutsie na ...tka), itd.

Usiê artykuły v słovniku:   20 958

Hlediêti po literach
A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O Ó P Q R S Ś T U V W Y Z Ź Ż
Šukati słova
Znajdiany artykuły
kwef   m kvef m
kwerenda   f kverénda f
kwesta   f zbôr dátkuv
kwestarz   m zbôrščyk dátkuv
kwesti|a   f 1. pytánie n; probléma f; správa f; zasadnicza ~a osnôvne pytánie; osnôvna probléma (správa); 2. (wypowiedź aktora) kvéstyja f; nauczyć się swojej ~i naučýtisie svojóji kvéstyji; ◊ coś nie ulega ~i štoś ne pudlaháje sumniêvovi; ~ otwarta odkrýte pytánie; to tylko ~a czasu to tôlko pytánie čásu
kwestionariusz   m opýtuvalnik m; wypełnić ~ zapóvniti opýtuvalnik
kwestionować   ndk puddaváti pud sumniêv; ospóruvati; zaperéčuvati; ~ czyjeś kompetencje puddaváti pud sumniêv čyjúś kompeténciju; ~ legalność wyroku ospóruvati legálnosť výroku; zakwestionować prawdziwość zeznań zaperéčyti pravdívosti zoznánia
kwestor   m kvéstor m
kwestować   ndk zbiráti dátki
kwestura   f kvestúra f
kwękać   ndk pot. 1. nedomoháti; słabováti; klávati; 2. nýti; narykáti
kwiaciarka   f kviêtočnicia f
kwiaciarnia   f kviêtočna łávka
kwiaciarski   kviêtočny; stragan ~ kviêtočny stragán
kwiaciarstwo   n kviêtočnictvo n
kwiaciarz   m kviêtočnik m
kwiat   m 1. kviêtka f; ~y kwitną kviêtki cvitút; polny ~ polovája kviêtka; 2. kviêt m; cviêt m; ~ młodzieży kviêt (cviêt) mołodióžy; miód z ~u lipy miêd z lipóvoho kviêtu (cviêtu); ◊ w kwiecie wieku u rózkviti liêt
kwiat|ek   m kviêtočka f; ◊ wąchać ~ki od spodu pot. ležáti v mohíli; býti pochóvanym
kwiatostan   m kviêtoskłád m; ~ groniasty hrónkovy kvietoskłád; ~ baldachowaty parasónikovy kviêtoskłád; ~ wierzchotkowy verchôvkovy kviêtoskład
kwiatow|y   kviêtkovy; cebulki ~e kviêtkovy cibulkí; rośliny ~e kviêtkovy roslíny
kwiatusz|ek   m kviêtočka f; sukienka w ~ki płátije v kviêtočki
kwiczeć   ndk kvičáti
kwiczoł   m zool. drôzd-rabínnik m
kwiecie   n kviêtki pl; kviêt m; cviêt m
kwiecień   m kviêteń m; w kwietniu u kviêtniovi
autograf   m autográf m