Hołôvna Svojim diêtium Artykuły Literatura Słovnik Zvukovyje skopy Zvežêteś z nami Svoja.org na Facebook
Svoja mova, svôj vybur, svôj los...
Svoja.org » Słovnik
Słovnik
Natisnuti, kob pobôlšyti...

Pôlśko-pudlaśki słovnik z odvorôtnym pošukom — pracia v rozvitku.

Knopka PL-PDL zapuskaje šukanie tych artykułuv, kotory dajut perekład pôlśkoho słova z pola pošuku na pudlaśku movu.

Knopka PDL-PL zapuskaje šukanie vsiêch artykułuv, v kotorych vystupaje pudlaśkie słovo z pola pošuku.

* * *

U poli pošuku Vy možete vžyvati symbolu * (zôrka) jak mnôhoznačnika, na prykład: ala* (šukati vsiêch słôv, kotory začynajutsie na ala...), *tka (šukati vsiêch słôv, kotory kunčajutsie na ...tka), itd.

Usiê artykuły v słovniku:   20 958

Hlediêti po literach
A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O Ó P Q R S Ś T U V W Y Z Ź Ż
Šukati słova
Znajdiany artykuły
kuku   kú-ku; ◊ on ma ~ na muniu u johó ne vsiê dóma
kukułczy   zozúlin
kukułeczka   f zozúlka f
kukułka   f zozúla f
kukuruźnik   m kukurúznik m
kukurydza   f kukurúza f
kukurydzian|y   kukurúzny; płatki ~e kukurúzny płátki
kukuryku   kukurýku
kul|a   f I 1. púla f; ~ pistoletowa pistolétna púla; 2. šar m; kúla f; ~ ziemska zemný šar; pole powierzchni ~i póle povérchni šára; 3. sport. kúla; pchnięcie ~ą štúrchanie kúli; ◊ ~a u nogi kołódka na nohách; trafić jak ~ą w płot popásti pálciom u nébo
kula   f II kúla f; chodzić o ~ch chodíti na kúlach
kulać   ndk kotíti; kačáti
kulać się   ndk kotítisie; kačátisie
kulas   m pot. 1. nožýsko n; nožýło n; 2. kulháveć m; kulhávy čołoviêk
kulawiec   m kulháveć m
kulawo   kiépśko; nedóbre; z trudóm; kulhájučy; sprawa ~ posuwa się naprzód správa z trudóm (kulhájučy) idé vperéd
kulaw|y   1. kulhávy; ~ pies kulhávy sobáka; 2. kryvý; kosý; chítki; ~a ławka kryvája (kosája) łávka; ~y stół chítki stôł; 3. kiépśki; słabý; mówić ~ą polszczyzną hovorýti na łómanuj pôlśkuj móvi
kulbaczyć   ndk kulbáčyti, siodłáti
kulbaka   f kulbaka f, siodłó n
kule|ć   ndk 1. kulháti; ~ć na prawą nogę kulháti na právu nohú; 2. pot. vagováti; nedomoháti; gospodarka ~je ekonómika vagúje (nedomoháje)
kuleczka   f šáryk m
kulfon   m pot. 1. (litera) karakúla f; 2. (nos) nosísko n; nosíło n; 3. nožýsko n; nožýło n; 4. (człowiek) bambíza m; nezhrába m; nezdára m
kulfoniasty   nezhrábny; nekštáłtny; nezdárny
kulić   ndk zhináti; utiáhuvati; chováti; hórbiti; ~ głowę utiáhuvati hołovú; ~ kolana pod brodę zhináti koliná pud borodú; ~ ramiona hórbiti pléčy
kulić się   ndk kúrčytisie; hórbitisie; ~ z zimna kúrčytisie z zimná (chółodu); ~ w fotelu hórbitisie (kúrčytisie) v fotélovi
kulig   m kúlig m
autograf   m autográf m