Hołôvna Svojim diêtium Artykuły Literatura Słovnik Zvukovyje skopy Zvežêteś z nami Svoja.org na Facebook
Svoja mova, svôj vybur, svôj los...
Svoja.org » Słovnik
Słovnik
Natisnuti, kob pobôlšyti...

Pôlśko-pudlaśki słovnik z odvorôtnym pošukom — pracia v rozvitku.

Knopka PL-PDL zapuskaje šukanie tych artykułuv, kotory dajut perekład pôlśkoho słova z pola pošuku na pudlaśku movu.

Knopka PDL-PL zapuskaje šukanie vsiêch artykułuv, v kotorych vystupaje pudlaśkie słovo z pola pošuku.

* * *

U poli pošuku Vy možete vžyvati symbolu * (zôrka) jak mnôhoznačnika, na prykład: ala* (šukati vsiêch słôv, kotory začynajutsie na ala...), *tka (šukati vsiêch słôv, kotory kunčajutsie na ...tka), itd.

Usiê artykuły v słovniku:   20 958

Hlediêti po literach
A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O Ó P Q R S Ś T U V W Y Z Ź Ż
Šukati słova
Znajdiany artykuły
książę   m kniaź m; prync m; ~ piastowski pjastôvśki kniaź; wielki ~ litewski velíki kniaź litóvśki; dziedziczny ~ nasliêdny kniaź (prync); ~ poetów prync poétuv
książęcy   kniáziuv; kniáziuvśki; prýncuv; prýncuvśki
książk|a   f knížka f; ~a beletrystyczna beletrystýčna knížka; ~a przygodowa pryhôdnićka knížka; lístati (perelístuvati) knížku; wydać ~ę výdati knížku; ~a życzeń i zażaleń knížka žýčeń i skarh; ~a kucharska kucharśka knížka
książkowy   knížny; ◊ mól ~ knížnik; knížny môl
książnica   f 1. knižnohandlóve pudpryjémstvo; 2. biblijóteka f
księg|a   f 1. kníha f; ~a hipoteczna hipotéčna kníha; ~a pamiątkowa pámetna kníha; kníha pámeti; ~i sądowe sudóvy kníhi; prowadzić ~i handlowe vestí handlóvy kníhi; vestí buchaltéryju; 2. (część utworu literackiego) kníha f; ostatnia ~ „Pana Tadeusza” ostátnia kníha „Pána Tadéuša”; ~i Starego Testamentu kníhi Staróho Zaviêtu
księgarnia   f knihárnia f
księgarski   knihárśki; knížny
księgarstwo   n knihárstvo n
księgarz   m knihár m
księgowa   f buchálterka f
księgować   ndk zapísuvati v buchálterskich kníhach
księgowość   f buchaltéryja f
księgowy   m buchálter m
księgozbiór   m knihozbôr m
księstwo   n kniástvo n; Wielkie Księstwo Litewskie Velíkie Kniástvo Litóvśkie; Księstwo Monako Kniástvo Monakó
księżna   f kniahínia f
księżniczka   f kniaziôvna f; pryncésa f
księży   ksióndzuv; ksiondzôvśki; bátiuškuv; batiuškôvśki
księżyc   m 1. miêseć m; ~e Marsa miêseci Mársa; 2. (ziemski) Miêseć m; loty na Księżyc lóty na Miêseć; ~ w pełni póvnia; nów ~a mołodý miêseć
księżycowy   miêsečny; grunt ~ miêsečny grunt; krajobraz ~ miêsečny krajovíd
księżycówka   f pot. samohônka f
ksiuty   pl lúboščy pl; amóry pl
ksylofon   m ksylofón m
ksywa   f pot. (przezwisko i gwara więzienna) ksýva f
autograf   m autográf m