Hołôvna Svojim diêtium Artykuły Literatura Słovnik Zvukovyje skopy Zvežêteś z nami Svoja.org na Facebook
Svoja mova, svôj vybur, svôj los...
Svoja.org » Słovnik
Słovnik
Natisnuti, kob pobôlšyti...

Pôlśko-pudlaśki słovnik z odvorôtnym pošukom — pracia v rozvitku.

Knopka PL-PDL zapuskaje šukanie tych artykułuv, kotory dajut perekład pôlśkoho słova z pola pošuku na pudlaśku movu.

Knopka PDL-PL zapuskaje šukanie vsiêch artykułuv, u kotorych vystupaje pudlaśkie słovo z pola pošuku.

* * *

U poli pošuku Vy možete vžyvati symbolu * (zôrka) jak mnôhoznačnika, na prykład: ala* (šukati vsiêch słôv, kotory začynajutsie na ala...), *tka (šukati vsiêch słôv, kotory kunčajutsie na ...tka), itd.

Usiê artykuły v słovniku:   22 087

Hlediêti po literach
A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O Ó P Q R S Ś T U V W Y Z Ź Ż
Šukati słova
Znajdiany artykuły
króciak   m korotýš m; szopa z ~ów šópa z korotyšôv
krócica   f hist. koróteń m (pistolet z korotkoju lufoju)
króciutki   korotiútki; korotéńki
krój   m 1. krôj m; fasón m; 2. krôj m; krojiênie n; kurs kroju i szycia kúrsy króju (krojiênia) i šytiá; 3. (czcionki) vid m; kštałt m; zmienić ~ czcionki pominiáti víd (kštałt) šrýftu
król   I m 1. koról m; ~ dziedziczny nasliêdny koról; ~ elekcyjny elekcíjny (vybiêrany) koról; 2. (figura w kartach lub szachach) koról m; ~ pikowy vinóvy koról
król   II m krôl m; królik m
królestwo   n korolôvstvo n; Królestwo Polskie Pôlśkie korolôvstvo; ~ zwierząt korolôvstvo zvirôv; ◊ ~ niebieskie cárstvo nebésne
królewiątko   n korolôvśkie ditiá
królewicz   m korolôvič m
królewna   f korolôvna f
królewsk|i   1. korolôvśki; władza ~a korolôvśka vłáda; Jego (Wasza) Królewska Mość Jóho (Váša) Korolôvśka Velíkosť; 2. przen. korolôvśki; véličny; pýšny; boháty
królica   f krolícha f
króliczek   m królik m
królicz|y   kroláčy; mięso ~e krolátina f
królik   m królik m; ◊ ~ doświadczalny puddóslidny królik
królikarnia   f krolátnik m
królobójca   m korolozabôjcia m
królobójstwo   n korolozabôjstvo n
królowa   f 1. korolóva f; ~ brytyjska brytánśka korolóva; ~ pszczół korolóva pščôł; ~ balu korolóva bálu; 2. (figura w szachach) korolóva f
królować   ndk 1. korolováti; panováti; vołodáryti; 2. przen. dominováti; perevažáti; w modzie króluje styl młodzieżowy u módi dominúje mołodióžny styl; w sercu króluje smutek u sérci perevažáje smútok
krótkawy   korotkováty
krótk|i   korótki; ~ie palce korótki pálci; ~a spódniczka korótka spudníčka; ~i rozbieg korótki rozhôn; ~a podróż korótkie podorôže; ~a wypowiedź korótkie vykázuvanie; ◊ broń ~a korotkolúfova brôń; ~i oddech chútkie (částe) dýchanie; ~ termin korótki términ; ~ wzrok nizkoókosť; ~ie spięcie a) elektrýčna stýčka; b) stýčka f; svárka f; na ~ą metę na korótki čas; nenadóvho; w ~im czasie nebávom; u chútkum čási
krótko   kórotko; ◊ ~ mówiąc kórotko kážučy; koróčej; ~ i węzłowato kórotko i jasno; na ~ przed tym nezadóvho péred tym; trzymać kogoś ~ deržáti (trymáti) kohóś na korótkum póvodi
krótkodystansowiec   m korotkodystansôveć m
krótkodystansowy   korotkodystansóvy
autograf   m autográf m