Hołôvna Svojim diêtium Artykuły Literatura Słovnik Zvukovyje skopy Zvežêteś z nami Svoja.org na Facebook
Svoja mova, svôj vybur, svôj los...
Svoja.org » Słovnik
Słovnik
Natisnuti, kob pobôlšyti...

Pôlśko-pudlaśki słovnik z odvorôtnym pošukom — pracia v rozvitku.

Knopka PL-PDL zapuskaje šukanie tych artykułuv, kotory dajut perekład pôlśkoho słova z pola pošuku na pudlaśku movu.

Knopka PDL-PL zapuskaje šukanie vsiêch artykułuv, v kotorych vystupaje pudlaśkie słovo z pola pošuku.

* * *

U poli pošuku Vy možete vžyvati symbolu * (zôrka) jak mnôhoznačnika, na prykład: ala* (šukati vsiêch słôv, kotory začynajutsie na ala...), *tka (šukati vsiêch słôv, kotory kunčajutsie na ...tka), itd.

Usiê artykuły v słovniku:   20 957

Hlediêti po literach
A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O Ó P Q R S Ś T U V W Y Z Ź Ż
Šukati słova
Znajdiany artykuły
kręglarski   kéglarśki
kręglarz   m keglár m
kręgle   pl kégli pl
kręgosłup   m chrebét m; skrzywienie ~a skryvlénie chrebetá; ◊ człowiek bez ~a bezchrebétny čołoviêk
kręgowiec   m zool. chrebétnik m
kręgow|y   1. chrebcióvy; rdzeń ~y chrebcióvy stryžôn; 2. chrebétny; zwierzęta ~e chrebétny zvirê; chrebétniki pl
krępacj|a:   bez ~i ne cyrymóniačysie; bez cyrymóniji
kręp|ować   ndk 1. zvézuvati; ~ować komuś ręce sznurem zvézuvati komuś rúki veróvkoju; 2. utrúdniuvati; ohraníčuvati; zdéržuvati; działalność ~owały liczne zakazy diêjanie utrúdniuvali (zdéržuvali) mnôhi zaboróny; 3. (o ubraniu) tísnuti; múlati; ne daváti vorušytisie; ciasna marynarka ~uje ruchy ramion tiêsny liêtnik ne dajé vorušýti rukámi; 4. bentéžyti; stisniáti; chłopca ~owało towarzystwo kobiet chłópcia bentéžyła (stisniáła) prysútnosť kobiêtuv
kręp|ować się   ndk 1. zvézuvati samóho sebé; 2. bentéžytisie; stisniátisie; mów otwarcie, nie ~uj się hovorý odkrýto, ne stisniájsie
krępująco   nezrúčno; zachowywać się ~ nezrúčno povóditi sebé
krępy   kornáty; pryzémisty
krętactwo   n krutiêlstvo n; machlárstvo n; šachrájstvo n
krętacz   m krutiêl m; machlár m; šachráj m
krętaczka   f krutiêlka f; machlárka f; šachrájka f
krętek   m krutók m (bakteryja z radu Spirochaetes)
krętość   f krúčanosť f; zvívistosť f
kręt|y   1. krúčany; zvívisty; ~a droga krúčana (zvívista) doróha; 2. (pokrętny) krúčany; neščêry; ~a odpowiedź krúčany (neščêry) odkáz
kriologia   f kryjológija f
krioterapia   f kryjoterápija f
krnąbrność   f nevskrovítosť f; nepokóra f; nesłuchniávosť f
krnąbrny   nevskrovíty; nepokôrny; nesłuchniávy
krochmal   m krachmáł m
krochmalić   ndk krachmáliti
krochmalowy   krachmáłovy
krocie   n mnužêń f; bézlič f
autograf   m autográf m