Hołôvna Svojim diêtium Artykuły Literatura Słovnik Zvukovyje skopy Zvežêteś z nami Svoja.org na Facebook
Svoja mova, svôj vybur, svôj los...
Svoja.org » Słovnik
Słovnik
Natisnuti, kob pobôlšyti...

Pôlśko-pudlaśki słovnik z odvorôtnym pošukom — pracia v rozvitku.

Knopka PL-PDL zapuskaje šukanie tych artykułuv, kotory dajut perekład pôlśkoho słova z pola pošuku na pudlaśku movu.

Knopka PDL-PL zapuskaje šukanie vsiêch artykułuv, v kotorych vystupaje pudlaśkie słovo z pola pošuku.

* * *

U poli pošuku Vy možete vžyvati symbolu * (zôrka) jak mnôhoznačnika, na prykład: ala* (šukati vsiêch słôv, kotory začynajutsie na ala...), *tka (šukati vsiêch słôv, kotory kunčajutsie na ...tka), itd.

Usiê artykuły v słovniku:   20 958

Hlediêti po literach
A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O Ó P Q R S Ś T U V W Y Z Ź Ż
Šukati słova
Znajdiany artykuły
kretonowy   kretónovy
kretowisko   n povchoviênie n
kretyn   m kretýn m; idyjót m; dúreń m
kretynizm   m kretynízm m; idyjotýzm m
kretynka   f kretýnka f; idyjótka f; durnícia f
kretynowaty   kretynováty
kretyński   kretýnśki; idyjóćki
kretyństwo   n kretýnstvo n; idyjóctvo n
krew   f krov f; ~ tętnicza arteryjálna krov; ~ żylna žýlna krov; czerwone ciałka krwi čyrvóny krovlanýje tiłká; čyrvóny krovínki; ciśnienie krwi krovlaný tisk; przelew(anie) krwi prolivánie krovliê; przetaczanie krwi perelivánie krovliê; wylew krwi zliêv krovliê; zakażenie krwi zaražénie krovliê; broczyć krwią stikáti (spłyváti) krovlóju; zatamować ~ zatrýmati krovotiók; ◊ błękitna ~ hołubája krov; bez rozlewu krwi bez prolitoji krovliê; do ostatniej kropli krwi do ostátnioji krápli krovliê; gorąca ~ žéžka (horáča) krov; mieć coś we krwi miêti štoś u krovliê; mieć ~ na rękach miêti krov na rukách; napsuć komuś krwi napsováti komúś krovliê; rozstrójiti kohóś; wejść w ~ vujtí v krov; więzy krwi póvjaź krovliê; z krwi i kości a) čystokróvny; b) povnokróvny; krov od krovliê; z zimną krwią chołodnokróvno
krewa   f pot. nevdáča f; nešychovánie n; prómach m
krewetka   f krevétka f
krewetkowy   krevétkovy
krewić   ndk pot. pudvóditi (ne opravduvati spodivania)
krewki   porývisty; žéžki; zavziáty; zajádły
krewniaczka   f svojáčka f
krewniak   m svoják m
krewny   m svoják m; ~ ze strony ojca (matki) svoják z báťkovoji (máterynoji) storoný
kreza   f kréza f
krezus   m krézus m; boháč m
kręc|ić się   ndk 1. krutítisie; vertiêtisie; oboróčuvatisie; 2. bróntati(sie); švéndati(sie); ~ić się po pokoju bróntati (švéndati) po pokójovi; 3. vítisie; droga ~i się doróha vjétsie; ◊ ~i się w głowie krúžytisie v hołoviê; ~ć się w kółko chodíti kružká bez tółku
kręcić   ndk 1. krutíti; ~ śrubą krutíti šrúboju; ~ pedałami krutíti pidalámi; 2. pot. (narzucać swoją wolę) krutíti; kománduvati; 3. pot. (nie mówić prawdy) krutíti; chitrováti; 4. pot. (filmować) zdymáti; ◊ ~ głowę komuś durýti hołovú komúś; ~ nosem nad czymś krutíti nósom nad čymś; ~ na siebie bat kopáti sobiê mohíłu; kręcone schody krúčany (víty) schódy; kręcone włosy krúčany (kundžerávy) vołosý
kręćka:   dostać ~ očmeniêti; zjiêchati z hłúzdu; on ma ~ u johó ne vsiê dóma
kręg   m chrebéć m; ~i szyjne šýjny chrebciê
kręgielnia   f keglárnia f
kręgiem   krúhom; uczniowie stanęli ~ učenikí stáli krúhom
autograf   m autográf m