Hołôvna Svojim diêtium Artykuły Literatura Słovnik Zvukovyje skopy Zvežêteś z nami Svoja.org na Facebook
Svoja mova, svôj vybur, svôj los...
Svoja.org » Słovnik
Słovnik
Natisnuti, kob pobôlšyti...

Pôlśko-pudlaśki słovnik z odvorôtnym pošukom — pracia v rozvitku.

Knopka PL-PDL zapuskaje šukanie tych artykułuv, kotory dajut perekład pôlśkoho słova z pola pošuku na pudlaśku movu.

Knopka PDL-PL zapuskaje šukanie vsiêch artykułuv, v kotorych vystupaje pudlaśkie słovo z pola pošuku.

* * *

U poli pošuku Vy možete vžyvati symbolu * (zôrka) jak mnôhoznačnika, na prykład: ala* (šukati vsiêch słôv, kotory začynajutsie na ala...), *tka (šukati vsiêch słôv, kotory kunčajutsie na ...tka), itd.

Usiê artykuły v słovniku:   20 958

Hlediêti po literach
A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O Ó P Q R S Ś T U V W Y Z Ź Ż
Šukati słova
Znajdiany artykuły
kozetka   f kozétka f; kanápka f; kušétka f
kozi   kozíny; kozlíny; ◊ ~a bródka kozlína borôdka; zapędzić w ~ róg skrunúti v kozíny rôh
kozica   f zool. kozícia f
kozik   m nóžyk m (z derevjánnoju rúčkoju)
kozioł   I m koziół m; ◊ ~ ofiarny ofjárny koziół
koz|ioł   II m 1. (siedzenie woźnicy) kozłý pl; 2. koziół m; również ~ły pl kozłý pl; suszyć siano w ~łach sušyti siêno na kozłách; piłować drzewo na koźle rêzati dérevo na kozliê; ułożyć karabiny w ~ły postáviti karabiny v kozłý
kozioł|ek   m kózlik m; ◊ fikać ~ki perevilkátisie; wywinąć ~ka perevilknútisie
koziołkować   ndk perevilkátisie
koziorożec   m 1. zool. koziorôh m; 2. pisane dużą literą Koziorôh m (znak Zodyjaku)
kozłować   ndk kozłováti (odbivati mjača od pudłoža)
kozodój   m zool. kozodôj m
koźlak   m 1. kózlik m; 2. koziák m
koźlarz   m koziák m
koźlątko   n kozleniá n
koźlę   n kozleniá n
koźlęcy   kozleniáčy
koźli   kozlíny
kożuch   m 1. (okrycie) kožúch m; 2. (wierzchnia warstwa) pliêvka f; płast m; póvołoka f; verstvá f; ~ na mleku pliêvka na mołociê; ~ rzęsy na stawie płast (póvołoka) žaborênia na sážałci; ~ piany na piwie verstvá šúmu na pívi
kożuszek   m kožúšok m
kożusznik   m kožúšnik m
kół   m kôł m; pal m; druk m
kółeczko   n kružóčok m; kružók m; stanąć w ~ postaváti kružóčkom (kružkóm)
kółk|o   n 1. kružók m; rysować ~a rysováti kružkí; 2. kolaskó n; fotel na ~ach fotel na kolóskach; 3. kružók n; hurtók n; ~o przyjaciół kružók pryjáteluv; ~ miłośników przyrody hurtók lubíteluv pryródy; 4. pot. (kierownica) kirovnícia f; usiąść za ~iem siêsti za kirovnícioju; ◊ cztery ~a áuto; jechać komuś na ~u sidiêti komuś na kolasiê; kręcić się w ~o chodíti kružká bez tółku; powtarzać w ~o a) povtoráti raz-po-ráz; b) dziovbstí odnó i tóje sáme
kózka   f kôzka f
kpiarski   nasmiêšlivy
autograf   m autográf m