Hołôvna Svojim diêtium Artykuły Literatura Słovnik Zvukovyje skopy Zvežêteś z nami Svoja.org na Facebook
Svoja mova, svôj vybur, svôj los...
Svoja.org » Słovnik
Słovnik
Natisnuti, kob pobôlšyti...

Pôlśko-pudlaśki słovnik z odvorôtnym pošukom — pracia v rozvitku.

Knopka PL-PDL zapuskaje šukanie tych artykułuv, kotory dajut perekład pôlśkoho słova z pola pošuku na pudlaśku movu.

Knopka PDL-PL zapuskaje šukanie vsiêch artykułuv, v kotorych vystupaje pudlaśkie słovo z pola pošuku.

* * *

U poli pošuku Vy možete vžyvati symbolu * (zôrka) jak mnôhoznačnika, na prykład: ala* (šukati vsiêch słôv, kotory začynajutsie na ala...), *tka (šukati vsiêch słôv, kotory kunčajutsie na ...tka), itd.

Usiê artykuły v słovniku:   19 835

Hlediêti po literach
A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O Ó P Q R S Ś T U V W Y Z Ź Ż
Šukati słova
Znajdiany artykuły
kamienica   f kamenícia f
kamienicznik   m kameníčnik m
kamienieć   ndk kameniêti
kamieniołom   m kameniołômnia f
kamieniować   ndk kameniováti
kamienisko   n 1. (ogromny kamień) kamenísko m; 2. (miejsce pokryte kamieniami) kámenišče n
kamienisty   kamenísty
kamienność   f kámennosť f
kamienn|y   1. kámenny; ~y posąg kámenna statúja; 2. kámenny; mértvy; ~y wyraz twarzy kámenne (mértve) licié; ~e milczenie kámenne (mértve) movčánie; ◊ węgiel ~y kámenny úhol
kamie|ń   m kámeń m; ~ń polny pôlny kámeń; pierścionek z ~niem szlachetnym prakôveć z dorohím kámeniom; ~nie nerkowe kamiênie v nýrkach; usunąć ~ń z czajnika výdaliti kámeń z čájnika; rzeźbić w ~niu vyrêźbluváti z kámeniu; ◊ być komuś ~niem u szyi vísiti v kohóś na šýji; coś idzie jak z ~nia štoś idé z velíkim trudóm; ~ń milowy viêcha f; ~ń na ~niu nie zostanie kámeń na kámeni ne ostanétsie; ~ń obrazy pryčýna krývdy (nezadovólenia); ~ń spadł komuś z serca kámeń komúś z sércia (z dušê) zvalívsie; ~ń węgielny uhłový kámeń; leżeć komuś ~niem na sercu ležáti komúś kámeniom na sérci (na dušê); przepaść jak ~ń w wodę propásti jak u vódu vpásti
kamikadze   m kamikádze m
kamionka   f 1. (materiał) kámenka f; 2. (naczynia) kámenna posúda; kámenny horčók; kámenny zbanók
kamionkowy   kámenny; z kámenki
kamizelka   f kamizélka f; žylétka f; ◊ ~ ratunkowa ratunkóva kamizélka
kampania   f kampánija f; ~ obronna oborônna kampánija; ~ wyborcza výborča kampánija; ~ żniwna žníva pl
kampus   m kámpus m
kamrat   m druh m; pryjátel m
kamuflaż   m kamufláž m; maskovánie n
kamuflować   ndk kamuflováti; maskováti
kamuflować się   ndk kamuflovátisie; maskovátisie
kamyk   m kamiênčyk m; ◊ ~ do czyjegoś ogródka kamiênčyk u čyjś horôdčyk
Kanadyjczyk   m kanadýjeć m
Kanadyjka   f kanadýjka f
kanadýj|ka   m kanadýjka f; wyścigi ~ek hônka kanadýjok
kanadyjski   kanadýjśki
autograf   m autográf m