Hołôvna Svojim diêtium Artykuły Literatura Słovnik Zvukovyje skopy Zvežêteś z nami Svoja.org na Facebook
Svoja mova, svôj vybur, svôj los...
Svoja.org » Słovnik
Słovnik
Natisnuti, kob pobôlšyti...

Pôlśko-pudlaśki słovnik z odvorôtnym pošukom — pracia v rozvitku.

Knopka PL-PDL zapuskaje šukanie tych artykułuv, kotory dajut perekład pôlśkoho słova z pola pošuku na pudlaśku movu.

Knopka PDL-PL zapuskaje šukanie vsiêch artykułuv, v kotorych vystupaje pudlaśkie słovo z pola pošuku.

* * *

U poli pošuku Vy možete vžyvati symbolu * (zôrka) jak mnôhoznačnika, na prykład: ala* (šukati vsiêch słôv, kotory začynajutsie na ala...), *tka (šukati vsiêch słôv, kotory kunčajutsie na ...tka), itd.

Usiê artykuły v słovniku:   20 958

Hlediêti po literach
A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O Ó P Q R S Ś T U V W Y Z Ź Ż
Šukati słova
Znajdiany artykuły
kominowy   dýmnikovy; kóminovy
komis   m kómis m
komisariat   m komisaryját m
komisarski   komisárśki
komisaryczny   komisárśki
komisarz   m komisár m
komisja   f komísija f; ~ poborowa pryzyvnája komísija; ~ wyborcza výborča komísija
komisowy   kómisovy; sklep ~ kómisova łávka; kómis m
komisyjny   komisíjny
komitet   m komitét m; ~ rodzicielski baťkôvśki komitét
komitywa   f dóbry stosúnki; wejść w ~ę z kimś nałáditi dóbry stosúnki z kimś
komiwojażer   m komivojažór m
komizm   m komízm m
komnata   f komnáta f
komoda   f komóda f
komora   f 1. (spiżarnia) komóra f; kładôvka f; 2. komóra f; prawa ~ serca práva komóra sércia; ~ gazowa gázova komóra; ~ celna mýtnia f
komorne   n płáta za kvartíru
komornik   m komôrnik m
komorowy   komôrny
komórka   f 1. (pomieszczenie) komôrka f; kładôvočka f; kliêtka f; 2. kliêtka f; ~ jajowa jijéčna kliêtka; pszczela ~ pščolína kliêtka; 3. pot. (telefon komórkowy) komôrka f; mobílnik m
komórkow|y   kliêtočny; błona ~a kliêtočna obołônka; ◊ telefon ~y mobílny telefón
kompakt   m pot. kompákt m
kompaktow|y   kompáktovy; płyta ~a kompáktovy dysk, kompákt-dysk m; odtwarzacz ~y kompáktovy projhryválnik
kompan   m kumpán m; druh m
kompania   f 1. kumpánija f; ~ do kieliszka kumpánija do výpivki; 2. wojsk. kompánija f; ~ honorowa honoróva kompánija
autograf   m autográf m