Hołôvna Svojim diêtium Artykuły Literatura Słovnik Zvukovyje skopy Zvežêteś z nami Svoja.org na Facebook
Svoja mova, svôj vybur, svôj los...
Svoja.org » Słovnik
Słovnik
Natisnuti, kob pobôlšyti...

Pôlśko-pudlaśki słovnik z odvorôtnym pošukom — pracia v rozvitku.

Knopka PL-PDL zapuskaje šukanie tych artykułuv, kotory dajut perekład pôlśkoho słova z pola pošuku na pudlaśku movu.

Knopka PDL-PL zapuskaje šukanie vsiêch artykułuv, v kotorych vystupaje pudlaśkie słovo z pola pošuku.

* * *

U poli pošuku Vy možete vžyvati symbolu * (zôrka) jak mnôhoznačnika, na prykład: ala* (šukati vsiêch słôv, kotory začynajutsie na ala...), *tka (šukati vsiêch słôv, kotory kunčajutsie na ...tka), itd.

Usiê artykuły v słovniku:   19 835

Hlediêti po literach
A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O Ó P Q R S Ś T U V W Y Z Ź Ż
Šukati słova
Znajdiany artykuły
koł|o   I n 1. kolasó n; ~o samochodu kolasó samochóda; ~o zębate zubčáste kolasó; 2. kruh m; obwód ~a obvôd krúha; ~o ratunkowe ratunkóvy kruh; 3. kruh m; ~o przyjaciół kruh pryjáteluv; ◊ błędne (zaczarowane) ~o začaróvany kruh; piąte ~o u wozu pjáte kolasó v vózi
koło   II 1. kóło; pry; siądź ~ mnie siaď kóło méne; 2. kóło; blíźko; ~ północy kóło pôvnočy
kołodziej   m kolasník m
kołomyja   f zamišánie n; motanína f; réjvach m
kołowacieć   ndk 1. durêti; tupiêti; 2. dereveniêti; nimiêti
kołowacizna   f 1. (choroba zwierząt) motylícia f; 2. pot. odurêłosť f; otupiêłosť f
kołować   ndk 1. kolasíti (pro samolot na lotniščy); 2. jiêzditi kruhámi; létati kruhámi; kruželáti; 3. pot. kogoś pudmánuvati kohóś; ošúkuvati kohóś
kołowrotek   m 1. kovródok m; kôłko n; prząść na ~ku prásti kovródkom (kôłkom); 2. motúška f; ciągnąć rybę ~kiem tiahnúti rýbu motúškoju
kołowrót   m 1. kóvorot m; ~ do wyciągania wody kóvorot vytiaháti vodú; 2. kruhovorôt m; ~ egzaminów kruhovorôt egzáminuv
kołow|y   1. kolasný; ruch ~y kolasný ruch; pojazd ~y pójazd na kolósach; 2. kruhový; orbita ~a kruhovája orbita
kołpak   m kovpák m
kołtun   m 1. kovtún m; 2. témny čołoviêk; odstáły čołoviêk
kołtuneria   f 1. odstáłosť f; nerozvítosť f; 2. odstáły lúde; nerozvíty lúde
kołtuniasty   kovtuniásty
kołtunieć   ndk 1. kovtuniêti; 2. stanovítisie témnym; odstaváti
kołtuński   temny; odstáły; nerozvíty
kołtuństwo   n 1. temnotá f; odstáłosť f; nerozvítosť f; 2. odstáły lúde; nerozvíty lúde
kołysać   ndk kołycháti; kołybáti; hújdati
kołysać się   ndk kołychátisie; kołybátisie; hújdatisie
kołysanka   f kołychánka f
kołyska   f kołýska f
koma   I f (przecinek) ciátka f
koma   II f kóma f
komando   n komándo n
komandor   m komandór m
autograf   m autográf m