Hołôvna Svojim diêtium Artykuły Literatura Słovnik Zvukovyje skopy Zvežêteś z nami Svoja.org na Facebook
Svoja mova, svôj vybur, svôj los...
Svoja.org » Słovnik
Słovnik
Natisnuti, kob pobôlšyti...

Pôlśko-pudlaśki słovnik z odvorôtnym pošukom — pracia v rozvitku.

Knopka PL-PDL zapuskaje šukanie tych artykułuv, kotory dajut perekład pôlśkoho słova z pola pošuku na pudlaśku movu.

Knopka PDL-PL zapuskaje šukanie vsiêch artykułuv, v kotorych vystupaje pudlaśkie słovo z pola pošuku.

* * *

U poli pošuku Vy možete vžyvati symbolu * (zôrka) jak mnôhoznačnika, na prykład: ala* (šukati vsiêch słôv, kotory začynajutsie na ala...), *tka (šukati vsiêch słôv, kotory kunčajutsie na ...tka), itd.

Usiê artykuły v słovniku:   19 835

Hlediêti po literach
A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O Ó P Q R S Ś T U V W Y Z Ź Ż
Šukati słova
Znajdiany artykuły
kłębowisko   n kłub m; kłubók m; ~ wężów kłub (kłubók) užôv
kłębuszek   m kłubóčok m
kłod|a   f kołóda f; kołódka f; ◊ jak ~a jak kołóda; rzucać komuś ~y pod nogi sóvati páłku v čyjiêś kolósa; zastupáti doróhu komúś
kłonica   f kłonícia f
kłonić   ndk pochiláti; nachiláti; zhináti
kłonić się   ndk pochilátisie; nachilátisie; zhinátisie
kłopot   m kłóput m; mieć z czymś ~ miêti z čymś kłóput; sprawić komuś ~ narobíti komúś kłópotu; wpaść w ~y popásti v bidú; ◊ ~ spadł komuś z głowy kłóput zvalívsie z čyjíchś plečý
kłopotać   ndk kogoś robíti kłóput komúś; začypáti kohóś; durýti hołovú komúś
kłopotać się   ndk kłopotátisie
kłopotliw|y   kłóputny; ~y gość kłóputny hôsť; ~a sytuacja kłóputna sytuácija
kłos   m kółus m
kłosek   m kołosók m
kłosić się   ndk kołosítisie
kłosie   n kołôsie n
kłosowy   kółusny
kłócić   ndk svarýti; ~ między sobą braci svarýti mižy sobóju bratôv
kłóci|ć się   ndk 1. svarýtisie; ~ł się z sąsiadem sváryvsie z susiêdom; 2. z czymś ne pudychóditi čomúś; ne pasováti do čohóś; ne łáditisie z čymś
kłódka   f zamók m (visiaščy)
kłótliwość   f svarlívosť f
kłótliwy   svarlívy
kłótni|a   f svárka f; wszczynać o byle co ~e začynáti za aby-štó svárku
kłótnica   f svarlívka f
kłótnik   m svarlíveć m
kłucie   n kołotié n; pokółuvanie n; ~ w boku kołotié v bokóvi
kłu|ć   ndk kołóti; ~ć igłą kołóti ihółkoju; ~je mnie serce kóle mniê sércie
autograf   m autográf m