Hołôvna Svojim diêtium Artykuły Literatura Słovnik Zvukovyje skopy Zvežêteś z nami Svoja.org na Facebook
Svoja mova, svôj vybur, svôj los...
Svoja.org » Słovnik
Słovnik
Natisnuti, kob pobôlšyti...

Pôlśko-pudlaśki słovnik z odvorôtnym pošukom — pracia v rozvitku.

Knopka PL-PDL zapuskaje šukanie tych artykułuv, kotory dajut perekład pôlśkoho słova z pola pošuku na pudlaśku movu.

Knopka PDL-PL zapuskaje šukanie vsiêch artykułuv, v kotorych vystupaje pudlaśkie słovo z pola pošuku.

* * *

U poli pošuku Vy možete vžyvati symbolu * (zôrka) jak mnôhoznačnika, na prykład: ala* (šukati vsiêch słôv, kotory začynajutsie na ala...), *tka (šukati vsiêch słôv, kotory kunčajutsie na ...tka), itd.

Usiê artykuły v słovniku:   19 835

Hlediêti po literach
A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O Ó P Q R S Ś T U V W Y Z Ź Ż
Šukati słova
Znajdiany artykuły
błotnik   m bołôtnik m
błotnisty   bołótisty, rozmókły, hrúzki
błotn|y   1. bołôtny, bahónny; ptactwo ~e bołôtny ptaškí; 2. bołôtny; kąpiele ~e bołôtny vánny
błot|o   n 1. bołóto n; taplać się w błocie plúchatisie v bołóti; 2. ~a pl bołotá pl, bahnó n
błysk   m blisk m, ziach m; ~ reflektorów blisk (ziach) refléktoruv; ~ wściekłości blisk šáłu (šalónosti); ~ świadomości blisk sviêdomosti
błyskać   blískati, ziáchati; ~ latarką blískati (ziáchati) bateréjkoju; ~ dowcipem na przyjęciu blískati dovtípom u hostíni
błyskać się   blískati, ziáchati (pro bliskaviciu)
błyskawic|a   f bliskavícia f; lotem ~y z chútkostieju bliskavíci, bliskavíčno
błyskawiczn|y   bliskavíčny; zamek ~y bliskavíčny zamók; zupa ~a bliskavíćna zúpa
błyskotka   f bliskótka f
błyskotliwość   f 1. (połyskliwość) bliskotlívosť f, ziachotlívosť f; 2. (inteligentność) inteligéntnosť f, dovtípnosť f
błyskotliwy   1. (połyskliwy) bliskotlívy, bliskúščy, ziachotlívy; 2. (inteligentny) inteligéntny, dovtípny
błyskow|y   bliskový; lampa ~a bliskovája lámpa
błysnąć   blísnuti, ziáchnuti; osvitíti; błysnęła mu myśl jóho osvitíła dúmka
błysnąć się   blísnuti, ziáchnuti (pro bliskaviciu)
błyszczeć   1. bliščáti, svitítisie; 2. odznačátisie; ~ talentem odznačátisie tálentom
błyszczeć się   blisćáti, svitítisie
błyszczyk   m blíščyk m
bo   spój. 1. bo, tomú što; nie przyjechał, ~ zachorował ne pryjiêchav, bo (tomú što) zachvorêv; atrakcyjne urządzenie, ~ małe i tanie atrakcíjne ustrôjstvo, bo małóje i tánie; 2. to; stary ~ stary, ale za kobietami się ogląda starý to starý, ale za kobiêtami (babámi) ohladájetsie; ◊ ~ ja wiem ne viêdaju, ne skažú, skôl mniê znáti; ~ ja wiem, może to i prawda ne viêdaju (ne skažú, skôl mniê znáti), móže to i právda
boa   I m zool. bóa m
boa   II n bóa n
boazeria   f boazéryja f; šalôvka f
bobas   m malúta f, maleniá n, hołopúzik m
bob|ek   m bobók f; horóšok m; owcze (zajęcze) ~ki ovéčy (zajčýny) horóški
bobrować   šnýryti, obšúkuvati