Hołôvna Svojim diêtium Artykuły Literatura Słovnik Zvukovyje skopy Zvežêteś z nami Svoja.org na Facebook
Svoja mova, svôj vybur, svôj los...
Svoja.org » Słovnik
Słovnik
Natisnuti, kob pobôlšyti...

Pôlśko-pudlaśki słovnik z odvorôtnym pošukom — pracia v rozvitku.

Knopka PL-PDL zapuskaje šukanie tych artykułuv, kotory dajut perekład pôlśkoho słova z pola pošuku na pudlaśku movu.

Knopka PDL-PL zapuskaje šukanie vsiêch artykułuv, v kotorych vystupaje pudlaśkie słovo z pola pošuku.

* * *

U poli pošuku Vy možete vžyvati symbolu * (zôrka) jak mnôhoznačnika, na prykład: ala* (šukati vsiêch słôv, kotory začynajutsie na ala...), *tka (šukati vsiêch słôv, kotory kunčajutsie na ...tka), itd.

Usiê artykuły v słovniku:   20 780

Hlediêti po literach
A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O Ó P Q R S Ś T U V W Y Z Ź Ż
Šukati słova
Znajdiany artykuły
biseksualny   biseksuálny
biskup   m jepískop m
biskupi   jepískopśki
biskupstwo   n jepískopstvo n
bisować   bisováti,vykónuvati na bis
bistro   n bistró n
bisurmanin   m bisurmán m
biszkopt   m biškópt m
biszkoptowy   biškóptovy
bit   m bit m
bitewn|y   bojový; pole ~e póle bítvy; zapał ~y bojový zapáł
bitka   f bôjka f
bitki   pl bítki pl
bitmapa   f bitmápa f
bitnik   m bítnik m
bitność   f bojovítosť f, vojovníčosť f
bitny   bojovíty, vojovníčy
bitumiczny   bitúmny
bitumi   m bitúm m
bitw|a   f bítva f, bôj m; stanąć do ~y prystupíti do bítvy (do bóju); stoczyć ~ę rozyhráti bítvu (bôj); wydać ~ę dáti bítvu (bôj)
bit|y   1. bíty, móščany; ~a droga bíta doróha; 2. bíty, z nadkłádom; ~e dwie godziny bíty dviê hodíny; ~ trzy kilometry bíty try kilométry; ◊ nie w ciemię ~y ne łýkom šýty
biuletyn   m bjuletéń m; ~ informacyjny informacíjny bjuletéń
biuralista   m bjuralíst m
biurko   n bjúrko n, piśmóvy stôł (stólik)
biuro   n bjúro n; ~ notarialne notaryjálne bjúro; ~ meldunkowe meldunkóve bjúro