Hołôvna Svojim diêtium Artykuły Literatura Słovnik Zvukovyje skopy Zvežêteś z nami Svoja.org na Facebook
Svoja mova, svôj vybur, svôj los...
Svoja.org » Słovnik
Słovnik
Natisnuti, kob pobôlšyti...

Pôlśko-pudlaśki słovnik z odvorôtnym pošukom — pracia v rozvitku.

Knopka PL-PDL zapuskaje šukanie tych artykułuv, kotory dajut perekład pôlśkoho słova z pola pošuku na pudlaśku movu.

Knopka PDL-PL zapuskaje šukanie vsiêch artykułuv, u kotorych vystupaje pudlaśkie słovo z pola pošuku.

* * *

U poli pošuku Vy možete vžyvati symbolu * (zôrka) jak mnôhoznačnika, na prykład: ala* (šukati vsiêch słôv, kotory začynajutsie na ala...), *tka (šukati vsiêch słôv, kotory kunčajutsie na ...tka), itd.

Usiê artykuły v słovniku:   22 087

Hlediêti po literach
A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O Ó P Q R S Ś T U V W Y Z Ź Ż
Šukati słova
Znajdiany artykuły
cedzidło   n cidíłok m
cegielnia   f cehiêlnia f
cegielniany   cehiêlniany
cegiełka   f céhołka f
ceglany   cehlány
ceglarka   f cehlárka f
ceglarski   cehlárśki
ceglarz   m cehlár m
ceglasty   cehlásty
cegła   f céhła f; ~ szamotowa šamotóva céhła, šamotôvka f
cekin   m bliskótka f
cel   m ciêl m; chybić ~u promachnútisie, ne popásti v ciêl; dążyć (zmierzać) do ~u kirovátisie do ciêlu; dopiąć ~u (osiągnąć ~) dosiahnúti ciêlu; mieć coś na ~u miêti štoś za ciêl; mijać się z ~em minátisie z ciêlom; bez ~u bez ciêlu; w ~u z ciêlom; ~ uświęca środki ciêl oprávduje doróhu; mierzyć do ~u pryciêluvatisie, cilováti; obrać kogoś za ~ żartów výbrati kohoś ciêlom žártuv
cela   f 1. (klasztorna) kiélija f; 2. (więzienna) céla f
celebra   f 1. uročýsta bohosłúžba; 2. p. celebracja
celebracja   f uročýsta cyrymónija, uročýsty obrád
celebrant   m bohosłužýtel m (jaki odpravlaje bohosłužbu)
celebrować   1. odpravláti uročýstu bohosłúžbu; 2. uročýsto (cyrymonijálno) robíti štoś; strójiti cyrymóniju z čymś
celem   ofic. z ciêlom, kob
celibat   m celibát m
celniczka   f mýtnicia f
celnie   ciêlno, trápno
celnik   m mýtnik m
celność   f 1. ciêlnosť f, trápnosť f; 2. znakomítosť f, doskonáłosť f; ~ czyjegoś pisarstwa znakomítosť (doskonáłosť) čyjohoś piśménstva
celn|y   I 1. ciêlny, trápny; ~y strzał ciêlny (trápny) strêł; ~a uwaga trápna zavváha; 2. znakomíty, doskonáły; ~e utwory znakomíty (doskonáły) tvóry
celn|y   II mýtny; kontrola ~a mýtna kontróla; urząd ~y mýtnia